User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
doplnovani_jednotek [2019/10/15 20:21]
signumbelli1914 [IV. pochodové prapory]
doplnovani_jednotek [2019/10/15 20:22]
signumbelli1914 [III. pochodové prapory]
Line 28: Line 28:
 ^IR 28|  |  |  29.9.1914((Fučík:​ Osmadvacátníci))| ​ | ^IR 28|  |  |  29.9.1914((Fučík:​ Osmadvacátníci))| ​ |
 ^IR 36|  |  přelom září a října| ​ |  tvořen "kde se co dalo"​((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))| ^IR 36|  |  přelom září a října| ​ |  tvořen "kde se co dalo"​((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))|
-^IR 88|  cca 1000 mužů| ​ 26.10.1914((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce; označuje ho ovšem jako IV.))| ​ 1.11.1914| ​ tvořen náhradními záložníky((Wagner,​ Karel: S českým plukem na ruské frontě))|+^IR 88|  cca 1000 mužů| ​ 26.10.1914((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce; označuje ho ovšem jako IV.))| ​ 1.11.1914((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|  tvořen náhradními záložníky((Wagner,​ Karel: S českým plukem na ruské frontě))|
  
 ===== IV. pochodové prapory =====  ===== IV. pochodové prapory ===== 
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2019/10/16 20:17 by signumbelli1914