User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
doplnovani_jednotek [2022/01/11 22:29] – [XIII. pochodové prapory] signumbelli1914doplnovani_jednotek [2022/01/11 22:39] – [XVII. pochodové prapory (prosinec 1915 / leden 1916)] signumbelli1914
Line 123: Line 123:
 ^IR 18|  |  |  15.8.1915((Válečný deník IR 18))|  | ^IR 18|  |  |  15.8.1915((Válečný deník IR 18))|  |
 ^IR 91|  |  |  krátce před 24.9.1915((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  | ^IR 91|  |  |  krátce před 24.9.1915((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  |
-^LIR 12|  |  polovina září 1915((Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013; překlepem však uvádí "polovina července", září vyplývá pouze z kontextu, může být ale i říjen...))|  |  |+^LIR 12|  |  polovina srpna 1915((Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013; překlepem však uvádí "polovina července", srpen vyplývá pouze z kontextu))|  |  |
 ^LIR 13|  778|  25.8.1915|  18.9.1915((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  778|  25.8.1915|  18.9.1915((Zeměbranci z Hané...))|  |
  
-===== XIV. pochodové prapory =====+===== XIV. pochodové prapory (září/říjen 1915) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^IR 18|  |  |  19.9.1915((Válečný deník IR 18))|včetně Karla Poláčka| ^IR 18|  |  |  19.9.1915((Válečný deník IR 18))|včetně Karla Poláčka|
 ^LIR 13|  764|  28.9.1915|  16.10.1915((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  764|  28.9.1915|  16.10.1915((Zeměbranci z Hané...))|  |
-===== XV. pochodové prapory =====+===== XV. pochodové prapory (říjen/listopad 1915) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^IR 18|  |  |  24.10.1915((Válečný deník IR 18))|  | ^IR 18|  |  |  24.10.1915((Válečný deník IR 18))|  |
 ^LIR 13|  725|  28.10.1915|  22.11.1915((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  725|  28.10.1915|  22.11.1915((Zeměbranci z Hané...))|  |
-===== XVI. pochodové prapory =====+===== XVI. pochodové prapory (listopad/prosinec 1915) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^IR 18|  |  |  23.11.1915((Válečný deník IR 18))|  | ^IR 18|  |  |  23.11.1915((Válečný deník IR 18))|  |
 ^LIR 13|  636|  24.11.1915|  19.1.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  636|  24.11.1915|  19.1.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
-===== XVII. pochodové prapory =====+===== XVII. pochodové prapory (prosinec 1915 / leden 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^IR 18|  |  |  5.1.1916((Válečný deník IR 18))|  | ^IR 18|  |  |  5.1.1916((Válečný deník IR 18))|  |
 ^LIR 13|  618|  11.1.1916|  29.2.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  618|  11.1.1916|  29.2.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
-===== XVIII. pochodové prapory =====+// (od 1916 změna periodicity: už ne každý měsíc, ale každých 6 týdnů) // 
 + 
 +===== XVIII. pochodové prapory (leden/únor 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  690|  18.2.1916|  10.4.1915((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  690|  18.2.1916|  10.4.1915((Zeměbranci z Hané...))|  |
Line 150: Line 152:
  
  
-===== XIX. pochodové prapory =====+===== XIX. pochodové prapory (únor/duben 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))| ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))|
  
-===== XX. pochodové prapory =====+===== XX. pochodové prapory (duben 1916) =====
 //U LIR bylo číslo XX. vynecháno, aby se srovnalo číslování s IR a HIR// //U LIR bylo číslo XX. vynecháno, aby se srovnalo číslování s IR a HIR//
  
-===== XXI. pochodové prapory =====+===== XXI. pochodové prapory (květen) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))| ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))|
-===== XXII. pochodové prapory =====+===== XXII. pochodové prapory (červen 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  451+206|  17.6.1916(2 setniny), 23.6.1916(1 setnina)|  21.6.1916(2 setniny), 19.7.1916(1 setnina)((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  451+206|  17.6.1916(2 setniny), 23.6.1916(1 setnina)|  21.6.1916(2 setniny), 19.7.1916(1 setnina)((Zeměbranci z Hané...))|  |
-===== Mimořádné pochodové prapory =====+===== Mimořádné pochodové prapory (červenec 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 12|  |  14.7.1916((kmenový list Wenzel Bárta via David Říha))|  |  | ^LIR 12|  |  14.7.1916((kmenový list Wenzel Bárta via David Říha))|  |  |
 ^LIR 13|  620|  14.7.1916|  30.7.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  620|  14.7.1916|  30.7.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
  
-===== XXIII. pochodové prapory =====+===== XXIII. pochodové prapory (srpen 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 12((tohle by měl být asi spíš XII.))|  |  17.6.1916((Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013))|  |  | ^LIR 12((tohle by měl být asi spíš XII.))|  |  17.6.1916((Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013))|  |  |
 ^LIR 13|  642|  13./21.8.1916|  22.9.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  642|  13./21.8.1916|  22.9.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
  
-===== XXIV. pochodové prapory =====+===== XXIV. pochodové prapory (říjen 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  621|  3.10.1916|  21.11.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  621|  3.10.1916|  21.11.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
  
-===== XXV. pochodové prapory =====+===== XXV. pochodové prapory (listopad 1916)=====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  621|  9.11.1916|  12.1.1917((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  621|  9.11.1916|  12.1.1917((Zeměbranci z Hané...))|  |
 +
 +===== XXVI. pochodové prapory (prosinec 1916)=====
 +^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 +^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))|
 ===== ... ===== ===== ... =====
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2022/11/15 22:24 by signumbelli1914