User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
doplnovani_jednotek [2022/01/11 22:29] – [XIV. pochodové prapory] signumbelli1914doplnovani_jednotek [2022/04/02 19:48] (current) signumbelli1914
Line 50: Line 50:
 ^IR 28|  |  12.11.1914((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  10.1.1915((Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat))|  | ^IR 28|  |  12.11.1914((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  10.1.1915((Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat))|  |
 ^IR 49|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((OeStA 4. ITD))| ^IR 49|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((OeStA 4. ITD))|
-^IR 75|  |  |  před 28.11.1914((OeStA: Verlustlisty IR 75 - celé dvě Marschkompagnie zajaty))|  Téměř výhradně náhradní záložníci, a to všech odvodních ročníků|+^IR 75|  |  |  část 18.11.1914((OeStA: Verlustlisty IR 75 - poznámka))|  |
 ^IR 81|  ???+232|  |  ???(2 setniny), 4.12.1914(1 setnina)((IR 81, OeStA 4. ITD))|   ^IR 81|  ???+232|  |  ???(2 setniny), 4.12.1914(1 setnina)((IR 81, OeStA 4. ITD))|  
 ^IR 88|  |  |  16.11.1914((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|  Téměř celý ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))| ^IR 88|  |  |  16.11.1914((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|  Téměř celý ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|
Line 130: Line 130:
 ^IR 18|  |  |  19.9.1915((Válečný deník IR 18))|včetně Karla Poláčka| ^IR 18|  |  |  19.9.1915((Válečný deník IR 18))|včetně Karla Poláčka|
 ^LIR 13|  764|  28.9.1915|  16.10.1915((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  764|  28.9.1915|  16.10.1915((Zeměbranci z Hané...))|  |
-===== XV. pochodové prapory =====+===== XV. pochodové prapory (říjen/listopad 1915) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^IR 18|  |  |  24.10.1915((Válečný deník IR 18))|  | ^IR 18|  |  |  24.10.1915((Válečný deník IR 18))|  |
 ^LIR 13|  725|  28.10.1915|  22.11.1915((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  725|  28.10.1915|  22.11.1915((Zeměbranci z Hané...))|  |
-===== XVI. pochodové prapory =====+===== XVI. pochodové prapory (listopad/prosinec 1915) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^IR 18|  |  |  23.11.1915((Válečný deník IR 18))|  | ^IR 18|  |  |  23.11.1915((Válečný deník IR 18))|  |
 ^LIR 13|  636|  24.11.1915|  19.1.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  636|  24.11.1915|  19.1.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
-===== XVII. pochodové prapory =====+===== XVII. pochodové prapory (prosinec 1915 / leden 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^IR 18|  |  |  5.1.1916((Válečný deník IR 18))|  | ^IR 18|  |  |  5.1.1916((Válečný deník IR 18))|  |
 ^LIR 13|  618|  11.1.1916|  29.2.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  618|  11.1.1916|  29.2.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
-===== XVIII. pochodové prapory =====+// (od 1916 změna periodicity: už ne každý měsíc, ale každých 6 týdnů) // 
 + 
 +===== XVIII. pochodové prapory (leden/únor 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  690|  18.2.1916|  10.4.1915((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  690|  18.2.1916|  10.4.1915((Zeměbranci z Hané...))|  |
Line 150: Line 152:
  
  
-===== XIX. pochodové prapory =====+===== XIX. pochodové prapory (únor/duben 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))| ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))|
  
-===== XX. pochodové prapory =====+===== XX. pochodové prapory (duben 1916) =====
 //U LIR bylo číslo XX. vynecháno, aby se srovnalo číslování s IR a HIR// //U LIR bylo číslo XX. vynecháno, aby se srovnalo číslování s IR a HIR//
  
-===== XXI. pochodové prapory =====+===== XXI. pochodové prapory (květen) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))| ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))|
-===== XXII. pochodové prapory =====+===== XXII. pochodové prapory (červen 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  451+206|  17.6.1916(2 setniny), 23.6.1916(1 setnina)|  21.6.1916(2 setniny), 19.7.1916(1 setnina)((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  451+206|  17.6.1916(2 setniny), 23.6.1916(1 setnina)|  21.6.1916(2 setniny), 19.7.1916(1 setnina)((Zeměbranci z Hané...))|  |
-===== Mimořádné pochodové prapory =====+===== Mimořádné pochodové prapory (červenec 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 12|  |  14.7.1916((kmenový list Wenzel Bárta via David Říha))|  |  | ^LIR 12|  |  14.7.1916((kmenový list Wenzel Bárta via David Říha))|  |  |
 ^LIR 13|  620|  14.7.1916|  30.7.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  620|  14.7.1916|  30.7.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
  
-===== XXIII. pochodové prapory =====+===== XXIII. pochodové prapory (srpen 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 12((tohle by měl být asi spíš XII.))|  |  17.6.1916((Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013))|  |  | ^LIR 12((tohle by měl být asi spíš XII.))|  |  17.6.1916((Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013))|  |  |
 ^LIR 13|  642|  13./21.8.1916|  22.9.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  642|  13./21.8.1916|  22.9.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
  
-===== XXIV. pochodové prapory =====+===== XXIV. pochodové prapory (říjen 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  621|  3.10.1916|  21.11.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  621|  3.10.1916|  21.11.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
  
-===== XXV. pochodové prapory =====+===== XXV. pochodové prapory (listopad 1916)=====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  621|  9.11.1916|  12.1.1917((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  621|  9.11.1916|  12.1.1917((Zeměbranci z Hané...))|  |
 +
 +===== XXVI. pochodové prapory (prosinec 1916)=====
 +^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 +^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))|
 ===== ... ===== ===== ... =====
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2022/04/02 19:48 by signumbelli1914