User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
doplnovani_jednotek [2022/01/11 22:36]
signumbelli1914 [XXII. pochodové prapory]
doplnovani_jednotek [2022/04/02 19:48] (current)
signumbelli1914
Line 50: Line 50:
 ^IR 28|  |  12.11.1914((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  10.1.1915((Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat))|  | ^IR 28|  |  12.11.1914((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  10.1.1915((Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat))|  |
 ^IR 49|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((OeStA 4. ITD))| ^IR 49|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((OeStA 4. ITD))|
-^IR 75|  |  |  před 28.11.1914((OeStA: Verlustlisty IR 75 - celé dvě Marschkompagnie zajaty))|  Téměř výhradně náhradní záložníci, a to všech odvodních ročníků|+^IR 75|  |  |  část 18.11.1914((OeStA: Verlustlisty IR 75 - poznámka))|  |
 ^IR 81|  ???+232|  |  ???(2 setniny), 4.12.1914(1 setnina)((IR 81, OeStA 4. ITD))|   ^IR 81|  ???+232|  |  ???(2 setniny), 4.12.1914(1 setnina)((IR 81, OeStA 4. ITD))|  
 ^IR 88|  |  |  16.11.1914((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|  Téměř celý ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))| ^IR 88|  |  |  16.11.1914((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|  Téměř celý ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|
Line 142: Line 142:
 ^IR 18|  |  |  5.1.1916((Válečný deník IR 18))|  | ^IR 18|  |  |  5.1.1916((Válečný deník IR 18))|  |
 ^LIR 13|  618|  11.1.1916|  29.2.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  618|  11.1.1916|  29.2.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
 +// (od 1916 změna periodicity: už ne každý měsíc, ale každých 6 týdnů) //
 +
 ===== XVIII. pochodové prapory (leden/únor 1916) ===== ===== XVIII. pochodové prapory (leden/únor 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
Line 163: Line 165:
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  451+206|  17.6.1916(2 setniny), 23.6.1916(1 setnina)|  21.6.1916(2 setniny), 19.7.1916(1 setnina)((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  451+206|  17.6.1916(2 setniny), 23.6.1916(1 setnina)|  21.6.1916(2 setniny), 19.7.1916(1 setnina)((Zeměbranci z Hané...))|  |
-===== Mimořádné pochodové prapory =====+===== Mimořádné pochodové prapory (červenec 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 12|  |  14.7.1916((kmenový list Wenzel Bárta via David Říha))|  |  | ^LIR 12|  |  14.7.1916((kmenový list Wenzel Bárta via David Říha))|  |  |
 ^LIR 13|  620|  14.7.1916|  30.7.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  620|  14.7.1916|  30.7.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
  
-===== XXIII. pochodové prapory =====+===== XXIII. pochodové prapory (srpen 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 12((tohle by měl být asi spíš XII.))|  |  17.6.1916((Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013))|  |  | ^LIR 12((tohle by měl být asi spíš XII.))|  |  17.6.1916((Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013))|  |  |
 ^LIR 13|  642|  13./21.8.1916|  22.9.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  642|  13./21.8.1916|  22.9.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
  
-===== XXIV. pochodové prapory =====+===== XXIV. pochodové prapory (říjen 1916) =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  621|  3.10.1916|  21.11.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  621|  3.10.1916|  21.11.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
  
-===== XXV. pochodové prapory =====+===== XXV. pochodové prapory (listopad 1916)=====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^LIR 13|  621|  9.11.1916|  12.1.1917((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  621|  9.11.1916|  12.1.1917((Zeměbranci z Hané...))|  |
 +
 +===== XXVI. pochodové prapory (prosinec 1916)=====
 +^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 +^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))|
 ===== ... ===== ===== ... =====
doplnovani_jednotek.1641936970.txt.gz · Last modified: 2022/01/11 22:36 by signumbelli1914