User Tools

Site Tools


italske_monitory

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

italske_monitory [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +Vzhledem ke konstrukci (a s tím související např. rychlosti - cca 3 uzly) jde spíše o plovoucí baterie. V této souvislosti je zajímavé, že rakousko-uherské monitory na Dunaji by v terminologii Royal Navy byly spíše dělovými čluny.
  
 +[[https://it.wikipedia.org/wiki/Faà_di_Bruno_(monitore)|Faà di Bruno]]
 +\\
 +[[https://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Cappellini_(pontone_armato)|Alfredo Cappellini]]
italske_monitory.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)