User Tools

Site Tools


karel_konrad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
karel_konrad [2013/11/24 09:27]
88.100.126.244
karel_konrad [2019/06/22 15:10] (current)
Line 10: Line 10:
 Své zážitky ze studentských let a zkušenost chlapců, kteří narukovali v posledním roce války, popsal Karel Konrád v románu Rozchod, který líčí nejen rok 1918, ale i tažení na Slovensko v roce 1919. Své zážitky ze studentských let a zkušenost chlapců, kteří narukovali v posledním roce války, popsal Karel Konrád v románu Rozchod, který líčí nejen rok 1918, ale i tažení na Slovensko v roce 1919.
  
-===== Životopis Karla Poláčka ​=====+===== Životopis Karla Konráda ​=====
 [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Karel_Konrád_(novinář)|wikipedia]] [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Karel_Konrád_(novinář)|wikipedia]]
  
karel_konrad.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)