User Tools

Site Tools


karel_polacek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
karel_polacek [2014/01/13 20:46]
88.100.126.244 [Dílo Karla Poláčka a Velká válka]
karel_polacek [2014/12/23 23:41]
signumbelli1914 [Životopis Karla Poláčka]
Line 18: Line 18:
 ===== Životopis Karla Poláčka ===== ===== Životopis Karla Poláčka =====
 [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Poláček|wikipedia]] [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Poláček|wikipedia]]
 +[[http://www.rozhlas.cz/pred100lety/cesi/_zprava/kde-byl-zakopan-karel-polacek--1408885|Před 100. lety, život za 1. světové - projekt Českého rozhlasu]]
karel_polacek.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)