User Tools

Site Tools


karel_polacek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
karel_polacek [2014/01/13 20:43]
88.100.126.244 [Karel Poláček za Velké války]
karel_polacek [2019/06/22 15:10] (current)
Line 15: Line 15:
   - Vyprodáno -- život na maloměstě na samém konci války a několik epizod z italské fronty   - Vyprodáno -- život na maloměstě na samém konci války a několik epizod z italské fronty
  
 +Tyto knihy jsou silně autobiografické (Poláčkovým alter egem je v nich student Jaroslav Štědrý), všechny postavy mají reálnou předlohu (některé nemají ani změněné jméno) a všechna místa, od cvičiště a ubytovny v České Lípě až po pozice na frontě, jsou zobrazena s největší pravděpodobností podle skutečnosti.
 ===== Životopis Karla Poláčka ===== ===== Životopis Karla Poláčka =====
-[[http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Poláček|wikipedia]] +[[http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Poláček|wikipedia]]\\ 
 +[[http://www.rozhlas.cz/pred100lety/cesi/_zprava/kde-byl-zakopan-karel-polacek--1408885|Před 100. lety, život za 1. světové - projekt Českého rozhlasu]]
karel_polacek.1389642182.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:38 (external edit)