User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

mapa_tabory_rusko

This is an old revision of the document!


Mapa zajateckých táborů v Rusku, 5/1916 Zdroj: …FIXME

mapa_tabory_rusko.1469183682.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:38 (external edit)