User Tools

Site Tools


mobilizace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
mobilizace [2014/06/07 14:07]
signumbelli1914
mobilizace [2018/08/11 14:13]
signumbelli1914
Line 2: Line 2:
 V okamžiku mobilizace v létě 1914 byl v prezenční službě ročník 1890 (sloužili od podzimu 1911 a byli krátce před očekávaným odchodem do civilu), ročník 1891 (sloužili od podzimu 1912) a ročník 1892 (sloužili od podzimu 1913). Tito muži tvořili mírový stav armády. V okamžiku mobilizace v létě 1914 byl v prezenční službě ročník 1890 (sloužili od podzimu 1911 a byli krátce před očekávaným odchodem do civilu), ročník 1891 (sloužili od podzimu 1912) a ročník 1892 (sloužili od podzimu 1913). Tito muži tvořili mírový stav armády.
  
-Krom nich byli okamžikem mobilizace povoláni všichni záložníci, tedy muži **ročníků 1882-1889**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)), kteří si byli v letech 1903-1913 odbyli prezenční službu. Ti doplnili mírové početní stavy jednotek na válečné. Navíc byli povoláni vycvičení domobranci I. výzvy, tedy muži **ročníků 1876-1881**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)), kteří už byli (po odbytí prezenční služby v letech 1897-1906) ve svých 32 letech vyřazeni ze zálohy svých jednotek (v pásmu I. armádního sboru byli povoláni i vycvičení domobranci II. výzvy, tedy **ročníky 1872-1876**((Mobilizační vyhláška, Lidové noviny 1.8. (ranní vydání) )) ). Z těch byly sestaveny domobranecké jednotky (ty v míru neexistovaly). Armáda v tomto složení během několika dnů po mobilizici vytáhla do pole.+Krom nich byli okamžikem mobilizace povoláni všichni záložníci, tedy muži **ročníků 1882-1889**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29; má to ale podle mě blbě, záložníci byli do ročníku 1881 - těm bylo 33 let a teprve na konci roku 1914 měli tedy být vyřazeni ze zeměbrany)), kteří si byli v letech 1903-1913 odbyli prezenční službu. Ti doplnili mírové početní stavy jednotek na válečné. Navíc byli povoláni vycvičení domobranci I. výzvy, tedy muži **ročníků 1876-1881**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)), kteří už byli (po odbytí prezenční služby v letech 1897-1906) ve svých 32 letech vyřazeni ze zálohy svých jednotek (v pásmu I. armádního sboru byli povoláni i vycvičení domobranci II. výzvy, tedy **ročníky 1872-1875**((Mobilizační vyhláška, Lidové noviny 1.8. (ranní vydání) )) ). Z těch byly sestaveny domobranecké jednotky (ty v míru neexistovaly). Armáda v tomto složení během několika dnů po mobilizici vytáhla do pole.
  
 Navíc byli předčasně povoláni muži **ročníku 1893**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)), kteří měli na vojnu nastoupit na podzim 1914, a také náhradní záložníci **ročníků 1882-1892**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)) (čili muži, kteří byli sice při odvodech svých ročníků uznáni za schopné vojenské služby, ale nebyli povoláni k prezenční službě a namísto ní prošli jen zkráceným 8-týdenním výcvikem). Ti zůstali v kasárnách a po odchodu jednotek do pole začal jejich válečný výcvik -- počítalo se s nimi k doplňování ztrát armády v poli. Navíc byli předčasně povoláni muži **ročníku 1893**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)), kteří měli na vojnu nastoupit na podzim 1914, a také náhradní záložníci **ročníků 1882-1892**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)) (čili muži, kteří byli sice při odvodech svých ročníků uznáni za schopné vojenské služby, ale nebyli povoláni k prezenční službě a namísto ní prošli jen zkráceným 8-týdenním výcvikem). Ti zůstali v kasárnách a po odchodu jednotek do pole začal jejich válečný výcvik -- počítalo se s nimi k doplňování ztrát armády v poli.
Line 12: Line 12:
 Na konci září 1914 byli odvedeni ke službě ve zbrani muži ročníku 1894 (tedy ti, kteří by v míru šli k odvodům na jaře 1915 a prezenční službu by nastoupili v říjnu 1915) a ti muži ročníků 1893 a 1892, kteří nebyli odvedeni při pravidelném odvodu na jaře 1914.((Svolávací vyhláška, Lidové noviny 19.9. (ranní vydání) )) Na konci září 1914 byli odvedeni ke službě ve zbrani muži ročníku 1894 (tedy ti, kteří by v míru šli k odvodům na jaře 1915 a prezenční službu by nastoupili v říjnu 1915) a ti muži ročníků 1893 a 1892, kteří nebyli odvedeni při pravidelném odvodu na jaře 1914.((Svolávací vyhláška, Lidové noviny 19.9. (ranní vydání) ))
  
-22.10. byla na druhou polovinu listopadu vyhlášena přehlídka osob ročníků 1878--1890 domobraneckou službou povinných, kteří byli při prohlídce před rokem 1914 uznáni za nezpůsobilé nebo superarbitrováni ((Lidové noviny, 13.11.1914 (ranní vydání) ))+22.10. byla na druhou polovinu listopadu (15.11.--2.12.) vyhlášena přehlídka osob ročníků 1878--1890 domobraneckou službou povinných, kteří byli při prohlídce před rokem 1914 uznáni za nezpůsobilé nebo superarbitrováni ((Lidové noviny, 13.11.1914 (ranní vydání) )) 
 + 
 +V dubnu 1915 byli do Landsturmu odváděni 18--20iletí ((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 30)) 
 + 
 +Mezi 6.4. a 6.5. 1915 byli odváděni domobranci ročníků 1873--1877 ((Naše Velká válka, 3. díl)) 
 + 
 +Na konci května byla povinná vojenská služba rozšířena o 7 let na horní hranici (tedy do 50 let věku) a o 1 rok na spodní (tedy od 18 let věku). 
  
 Na konci července 1915 byli odváděni domobranci ročníku 1865.((?)) Na konci července 1915 byli odváděni domobranci ročníku 1865.((?))
  
 V říjnu 1915 odváděn ročník 1895.((Vzpomínky Františka Marka)) V říjnu 1915 odváděn ročník 1895.((Vzpomínky Františka Marka))
 +
 +V říjnu 1915 byli povoláni 18letí((Brda, Jaroslav: Vzpomínky z války)) (na frontu začínali odcházet v lednu 1916 s XVIII. pochodovými formacemi). Muži 43-49letí byli odváděni jen zčásti a na přelomu let 1915 a 1916 bylo rozhodnuto, že budou nahrazovat mladší ročníky v týlové službě, aby tyto mohly být zařazeny do bojových jednotek; do května 1916 bylo tímto způsobem nahrazeno přes 300 000 mužů, později ještě dalších 70 000.((OULK 4, str. 96 angl. verze))
 +
 +Na druhou stranu, v roce 1915 dosáhl počet mužů vojenské služby jinak schopných, ale zproštěných z hospodářských důvodů, počtu 950 000, a 25 000 z dříve povolaných bylo z těchže důvodů ze služby propuštěno. V době setí a sklizně bylo na dovolenou v roce 1915 posláno celkem 718 000 mužů a 62 000 bylo posláno přímo na práce v zemědělství.((OULK 4, str. 99 angl. verze))
 +
 +Na počátku roku 1916 (po odchodu XVIII. pochodových praporů) bylo v zázemí k dispozici pouze 75 000 náhradníků. Zhruba 600 000 dalších bylo odvedeno a čekalo na povolání. Znamenalo to, že armáda má dostatek lidských rezerv na udržování svých početních stavů pouze do podzimu 1916. Začalo se uvažovat o povolání 17letých mužů a rozšíření horní hranice vojenské povinnosti na 55 let.((OULK 4, str. 99 angl. verze))
 +
 +V zimě 1917/1918 bylo odvedeno 70 % mužů schopných služby, zatímco zbytek pracoval ve válečném průmyslu.
  
 Za celou dobu trvání války zmobilizovalo Rakousko-Uhersko asi 7 500 000 mužů, tedy zhruba 60% mužského obyvatelstva mezi 18 a 53 lety věku.((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 611)) Za celou dobu trvání války zmobilizovalo Rakousko-Uhersko asi 7 500 000 mužů, tedy zhruba 60% mužského obyvatelstva mezi 18 a 53 lety věku.((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 611))
mobilizace.txt · Last modified: 2020/02/16 09:42 by signumbelli1914