User Tools

Site Tools


mobilizace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mobilizace [2019/12/27 20:13]
signumbelli1914 [Rekapitulace]
mobilizace [2020/08/30 19:39] (current)
signumbelli1914
Line 3: Line 3:
 ===== Mobilizace ===== ===== Mobilizace =====
  
-V okamžiku mobilizace v létě 1914 byl v prezenční službě ročník 1890 (sloužili od podzimu 1911 a byli krátce před očekávaným odchodem do civilu), ročník 1891 (sloužili od podzimu 1912) a ročník 1892 (sloužili od podzimu 1913). Tito muži tvořili mírový stav armády.+V okamžiku mobilizace v létě 1914 byl v prezenční službě **ročník 1890** (sloužili od podzimu 1911 a byli krátce před očekávaným odchodem do civilu), **ročník 1891** (sloužili od podzimu 1912) a **ročník 1892** (sloužili od podzimu 1913). Tito muži tvořili mírový stav armády.
  
-Krom nich byli okamžikem mobilizace povoláni všichni záložníci, tedy muži **ročníků 1881-1889**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29, uvádí od 1882má to ale podle mě blbě, záložníci (včetně zeměbrany) byli do ročníku 1881, neboť jich muselo být 9 ročníků)), kteří si byli v letech 1902-1913 odbyli prezenční službu. Ti doplnili mírové početní stavy jednotek na válečné. Navíc byli povoláni vycvičení domobranci I. výzvy, tedy muži **ročníků 1876-1880**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)), kteří už byli (po odbytí prezenční služby v letech 1897-1904) ve svých 34 letech vyřazeni ze zálohy svých jednotek (v pásmu I. armádního sboru byli povoláni i vycvičení domobranci II. výzvy, tedy **ročníky 1872-1875**). Z těch byly sestaveny domobranecké jednotky (ty v míru neexistovaly). Armáda v tomto složení během několika dnů po mobilizaci vytáhla do pole.+Krom nich byli okamžikem mobilizace povoláni všichni záložníci, tedy muži **ročníků 1882-1889**((Klose; Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29; POZOR ale: Pokud byl někdo odveden o rok či dva pozdějitak byl o rok či dva déle v záloze své jednotky a fakticky tak byli ke svým jednotkám povoláni i někteří muži ročníků 1881 a 1880; VL IR 81 jednoznačně potvrzují ročník 1881, ovšem 1880 se prakticky nevyskytuje, což je trochu záhada...)), kteří si byli v letech 1903-1913 odbyli prezenční službu. Ti doplnili mírové početní stavy jednotek na válečné. Navíc byli povoláni vycvičení domobranci I. výzvy, tedy muži **ročníků 1877-1881**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29, píše ovšem po 1876, což je v rozporu s Klosem uváděným údajem o tom, že od 38 let včetně je druhá výzva)), kteří už byli (po odbytí prezenční služby v letech 1897-1904) ve svých 34 letech vyřazeni ze zálohy svých jednotekv pásmu armádních sborů sousedících s Ruskem, Rumunskem, Srbskem a Itálií byli povoláni i vycvičení domobranci II. výzvy((Klose)), tedy **ročníky 1872-1876** (na našem území se o týkalo oblasti I. armádního sboru). Z těch byly sestaveny domobranecké jednotky (ty v míru neexistovaly). Armáda v tomto složení během několika dnů po mobilizaci vytáhla do pole.
  
-Navíc byli předčasně povoláni muži **ročníku 1893**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)), kteří měli na vojnu nastoupit na podzim 1914; po několikatýdenním výcviku odcházeli na frontu v listopadu 1914((VL IR 81)). Povoláni byli také náhradní záložníci **ročníků 1881-1892**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)) (čili muži, kteří byli sice při odvodech svých ročníků uznáni za schopné vojenské služby, ale nebyli povoláni k prezenční službě a namísto ní prošli jen zkráceným 8-týdenním výcvikem). Jejich většina zůstala v kasárnách a po odchodu jednotek do pole začal jejich válečný výcvik, aby mohli nahrazovat ztráty utrpěné jednotkami v poli; někteří z nich však zřejmě odešli na frontu hned s plukem, a každopádně byli ve větším počtu zařazováni už do II. pochodových praporů v září.+Povoláni byli také náhradní záložníci **ročníků 1882-1892**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)) (čili muži, kteří byli sice při odvodech svých ročníků uznáni za schopné vojenské služby, ale nebyli povoláni k prezenční službě a namísto ní prošli jen zkráceným 8-týdenním výcvikem). Jejich většina zůstala v kasárnách a po odchodu jednotek do pole začal jejich válečný výcvik, aby mohli nahrazovat ztráty utrpěné jednotkami v poli; někteří z nich však zřejmě odešli na frontu hned s plukem, a každopádně byli ve větším počtu zařazováni už do II. pochodových praporů v září.
  
-Na začátku září 1914 byli povoláni vycvičení domobranci II. výzvytedy ročníky 1872-1875 z území ostatních sborových okrsků((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 41)) (jejich povolání vyhlášeno 20.8.((Lidové noviny, 17.10.194)) )+Navíc byli v příhraničních oblastech okamžitě ((Klose))ve zbytku země 25.-26. srpna předčasně povoláni muž**ročníku 1893**((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29)), kteří měli na vojnu nastoupit na podzim 1914; po několikatýdenním výcviku odcházeli na frontu v listopadu 1914((VL IR 81)).
  
 +Na začátku září 1914 (v Uhersku 25.-28.8.) byli povoláni vycvičení domobranci II. výzvy ((Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 41; Klose)), tedy ročníky 1872-1875 i z území ostatních sborových okrsků (jejich povolání vyhlášeno 20.8.((Lidové noviny, 17.10.194)) ).
 +
 +Ve výsledku se tedy mobilizace týkala všech vycvičených mužů **ročníků 1872-1893**, kterých narukovalo cca 2,9 milionů (včetně 66 000 příslušníků pracovních oddílů a 54 000 důstojníků mimo službu), aby společně s 450 000 muži v aktivní službě (včetně 36 000 důstojníků) vytvořili zmobilizovanou rakousko-uherskou armádu čítající 3 350 000 mužů.
 ===== Předčasné odvody ===== ===== Předčasné odvody =====
  
-V druhé polovině září proběhly předčasné odvody((Lidové noviny, 17.10.1914)), které se týkaly mužů ročníku 1894 (tedy těch, kteří by v míru šli k odvodům na jaře 1915 a prezenční službu by nastoupili v říjnu 1915) a také mužů ročníků 1893 a 1892, kteří při pravidelném odvodu na jaře 1914 dostali odklad (zurückzustellen, dobově česky "odstaviti") - nebyli tedy odvedeni, ale ani prohlášeni za neschopné služby.((Svolávací vyhláška, Lidové noviny 19.9. (ranní vydání) )) Hned na konci ří 1914 byli odvedení také povoláni ke službě ve zbrani; ročník 1894 na frontu odcházel v únoru 1915((VL IR 81)).+V druhé polovině září byly nařízeny ((Lidové noviny, 17.10.1914)) a v říjnu proběhly předčasné odvody, které se týkaly mužů ročníku 1894 (tedy těch, kteří by v míru šli k odvodům na jaře 1915 a prezenční službu by nastoupili v říjnu 1915) a také mužů ročníků 1893 a 1892, kteří při pravidelném odvodu na jaře 1914 dostali odklad (zurückzustellen, dobově česky "odstaviti") - nebyli tedy odvedeni, ale ani prohlášeni za neschopné služby.((Svolávací vyhláška, Lidové noviny 19.9. (ranní vydání) )) Hned na konci října 1914 (26.) byli odvedení také povoláni ke službě ve zbrani; ročník 1894 na frontu odcházel v lednu 1915((VL IR 81)).
  
 ===== Opakované odvody ===== ===== Opakované odvody =====
Line 19: Line 22:
 Odvody dalších mužů pak probíhaly po celou válku -- další vojáci byli získáváni jednak rozšiřováním věkové hranice pro vojenskou službu (nakonec se vojenská povinnost vztahovala na muže mezi 18 a 53 lety věku) a jednak opakovanými odvody, k nimž se dostavovali už jednou za služby neschopné prohlášení branci, kteří byli díky sníženým nárokům a přísnějšímu posuzování důvodů neschopnosti zčásti "uschopňováni". Odvody dalších mužů pak probíhaly po celou válku -- další vojáci byli získáváni jednak rozšiřováním věkové hranice pro vojenskou službu (nakonec se vojenská povinnost vztahovala na muže mezi 18 a 53 lety věku) a jednak opakovanými odvody, k nimž se dostavovali už jednou za služby neschopné prohlášení branci, kteří byli díky sníženým nárokům a přísnějšímu posuzování důvodů neschopnosti zčásti "uschopňováni".
  
-22.10. byla na druhou polovinu listopadu (15.11.--2.12.) vyhlášena přehlídka osob ročníků 1878--1890 domobraneckou službou povinných (tedy od prvního roku záložníků až po I. výzvu domobrany včetně), kteří byli při prohlídce před rokem 1914 uznáni za nezpůsobilé nebo superarbitrováni ((Lidové noviny, 17.10.1914 a 13.11.1914 (ranní vydání) )). Takových mužů mohlo být v celém Rakousku-Uhersku zhruba 2,2--2,5 milionu((Národní Listy, 21.10.1914, ranní vydání, a Lidové noviny, 22.10.1914, ranní vydání)), za schopné bylo prohlášeno a na konci ledna 1915 povoláno 619 000 z nich((OULK 2, Beilag 2)).+22.10. byla na druhou polovinu listopadu (15.11.--2.12.) vyhlášena přehlídka osob ročníků 1878--1890 domobraneckou službou povinných (tedy od prvního roku záložníků až po I. výzvu domobrany včetně), kteří byli při prohlídce před rokem 1914 uznáni za nezpůsobilé nebo superarbitrováni ((Lidové noviny, 17.10.1914 a 13.11.1914 (ranní vydání) )). Takových mužů se dostavilo přes 1 750 000((Klose: Deckung des Personellen Bedarfes; ačkoliv Národní Listy, 21.10.1914, ranní vydání, a Lidové noviny, 22.10.1914, ranní vydání vypočítávají, že jich mohlo být v celém Rakousku-Uhersku zhruba 2,2--2,5 milionu)), za schopné bylo prohlášeno a na konci ledna 1915 povoláno 619 000 z nich((OULK 2, Beilag 2)).
  
 V dubnu 1915 byli do Landsturmu odváděni 18--20iletí ((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 30)) V dubnu 1915 byli do Landsturmu odváděni 18--20iletí ((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 30))
mobilizace.1577473991.txt.gz · Last modified: 2019/12/27 20:13 by signumbelli1914