User Tools

Site Tools


mobilizace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mobilizace [2020/02/02 17:21]
signumbelli1914 [Mobilizace]
mobilizace [2020/02/16 09:42] (current)
signumbelli1914 [Předčasné odvody]
Line 16: Line 16:
 ===== Předčasné odvody ===== ===== Předčasné odvody =====
  
-V druhé polovině září byly nařízeny ((Lidové noviny, 17.10.1914)) a v říjnu proběhly předčasné odvody, které se týkaly mužů ročníku 1894 (tedy těch, kteří by v míru šli k odvodům na jaře 1915 a prezenční službu by nastoupili v říjnu 1915) a také mužů ročníků 1893 a 1892, kteří při pravidelném odvodu na jaře 1914 dostali odklad (zurückzustellen, dobově česky "odstaviti") - nebyli tedy odvedeni, ale ani prohlášeni za neschopné služby.((Svolávací vyhláška, Lidové noviny 19.9. (ranní vydání) )) Hned na konci října 1914 (26 byli odvedení také povoláni ke službě ve zbrani; ročník 1894 na frontu odcházel v lednu 1915((VL IR 81)).+V druhé polovině září byly nařízeny ((Lidové noviny, 17.10.1914)) a v říjnu proběhly předčasné odvody, které se týkaly mužů ročníku 1894 (tedy těch, kteří by v míru šli k odvodům na jaře 1915 a prezenční službu by nastoupili v říjnu 1915) a také mužů ročníků 1893 a 1892, kteří při pravidelném odvodu na jaře 1914 dostali odklad (zurückzustellen, dobově česky "odstaviti") - nebyli tedy odvedeni, ale ani prohlášeni za neschopné služby.((Svolávací vyhláška, Lidové noviny 19.9. (ranní vydání) )) Hned na konci října 1914 (26.) byli odvedení také povoláni ke službě ve zbrani; ročník 1894 na frontu odcházel v lednu 1915((VL IR 81)).
  
 ===== Opakované odvody ===== ===== Opakované odvody =====
mobilizace.txt · Last modified: 2020/02/16 09:42 by signumbelli1914