User Tools

Site Tools


osobnosti

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

osobnosti [2013/10/30 19:04]
88.100.126.244
osobnosti [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Jaké osobnosti vkládat ====== 
-Osobnosti zde prezentované by měli mít (stejně jako celá wiki) vztah k první světové válce a území současné Slovenské a České Republiky (tedy budoucí bývalé ČSR) - půjde tedy o Čechy, Slováky, Němce, Rusíny, Maďary, Poláky, atd, atd... 
  
-Zároveň by mělo jít nejen o profesionální vojáky, ale i o (mimo válečných let) civilisty. Zde bych zavedl (a s prominutím s nikým o tom nediskutoval) zlaté pravidlo, že vojáků nebude více než civilistů. 
- 
-O osobě by mělo být uvedeno: 
-  * jak ona sama prožila válku, co dělala, zda sloužila atd. 
-  * jak souvisí její dílo s válkou, jak ji reflektuje 
-  * odkaz na kompletní životopis, zřejmě na wikipedii 
osobnosti.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)