User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

osobnosti

This is an old revision of the document!


Osobnosti zde prezentované by měli mít (stejně jako celá wiki) vztah k první světové válce a území současné Slovenské a České Republiky (tedy tehdy budoucí ČSR) - půjde tedy o Čechy, Slováky, Němce, Rusíny, Maďary, Poláky, atd, atd…

Zároveň by mělo jít nejen o profesionální vojáky, ale i o (mimo válečných let) civilisty. Zde bych zavedl ( a s nikým o tom nediskutoval) zlaté pravidlo, že vojáků nebude více než civilistů.

osobnosti.1383078604.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)