User Tools

Site Tools


osobnosti

This is an old revision of the document!


Jaké osobnosti vkládat

Osobnosti zde prezentované by měli mít (stejně jako celá wiki) vztah k první světové válce a území současné Slovenské a České Republiky (tedy tehdy budoucí ČSR) - půjde tedy o Čechy, Slováky, Němce, Rusíny, Maďary, Poláky, atd, atd…

Zároveň by mělo jít nejen o profesionální vojáky, ale i o (mimo válečných let) civilisty. Zde bych zavedl ( a s nikým o tom nediskutoval) zlaté pravidlo, že vojáků nebude více než civilistů.

osobnosti.1383078648.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)