User Tools

Site Tools


osobnosti

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
osobnosti [2013/10/30 21:38] 83.240.125.97osobnosti [2019/06/22 15:10] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 2: Line 2:
 Osobnosti zde prezentované by měly mít (stejně jako celá wiki) vztah k první světové válce a území současné Slovenské a České Republiky (tedy budoucí bývalé ČSR) - půjde tedy o Čechy, Slováky, Němce, Rusíny, Maďary, Poláky, atd, atd... Osobnosti zde prezentované by měly mít (stejně jako celá wiki) vztah k první světové válce a území současné Slovenské a České Republiky (tedy budoucí bývalé ČSR) - půjde tedy o Čechy, Slováky, Němce, Rusíny, Maďary, Poláky, atd, atd...
  
-Zároveň by mělo jít nejen o profesionální vojáky, ale o (mimo válečných let) civilisty. Zde bych zavedl (a s prominutím s nikým o tom nediskutoval) zlaté pravidlo, že vojáků nebude více než civilistů.+Zároveň by mělo jít primárně ne o profesionální vojáky, ale o (mimo válečných let) civilisty. Dodržujeme zlaté pravidlo, že vojáků nebude více než civilistů.
  
 O osobě by mělo být uvedeno: O osobě by mělo být uvedeno:
osobnosti.1383165511.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)