User Tools

Site Tools


pochodove_formace_k_cizim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pochodove_formace_k_cizim [2018/08/30 20:49]
signumbelli1914
pochodove_formace_k_cizim [2018/12/02 19:49]
signumbelli1914
Line 7: Line 7:
 K IR 21 přišlo (po březnu 1915) mužstvo IR 4 (Vídeň) a IR 49 (St. Pölten) (Pichlík, str. 108) K IR 21 přišlo (po březnu 1915) mužstvo IR 4 (Vídeň) a IR 49 (St. Pölten) (Pichlík, str. 108)
  
-VII. MBaon LIR 13 byl přidělen k LIR 21 (březen 1915) (Dějiny LIR 13, dějiny LIR 21) +VII. MBaon LIR 13 byl přidělen k LIR 21 (březen 1915) (Dějiny LIR 13, dějiny LIR 21)\\ 
- +VII. MBaon LIR 15 byl přidělen k LIR 2 (25.3.1915) (KA, VL LIR 15, dějiny LIR 2)\\ 
-VII. MBaon LIR 15 byl přidělen k LIR 2 (25.3.1915) (KA, VL LIR 15, dějiny LIR 2) +MBaon LIR 31 byl přidělen k některému pluku 44. divize\\
- +
-MBaon LIR 31 byl přidělen k některému pluku 44. divize +
 => velmi pravděpodobně všechny VII. MBaony 46. LITD přiděleny k 44. LITD. => velmi pravděpodobně všechny VII. MBaony 46. LITD přiděleny k 44. LITD.
  
 Například  v roce  1916  byl  23.  pochodový  prapor  88.  pěšího  pluku  (Beroun) přidělen 32. pěšímu pluku (Budapešť), 94. pěšího pluku (Turnov) 38. pěšímu pluku (Kecskemét) a 98. pěšího pluku (Vysoké Mýto) 52. pěšímu pluku (Pécs, Pětikostelí). Totéž se u těchto pluků opakovalo i v případě 25. pochodových praporů. (Nedorost, 1. díl str. 94) Například  v roce  1916  byl  23.  pochodový  prapor  88.  pěšího  pluku  (Beroun) přidělen 32. pěšímu pluku (Budapešť), 94. pěšího pluku (Turnov) 38. pěšímu pluku (Kecskemét) a 98. pěšího pluku (Vysoké Mýto) 52. pěšímu pluku (Pécs, Pětikostelí). Totéž se u těchto pluků opakovalo i v případě 25. pochodových praporů. (Nedorost, 1. díl str. 94)
 +
 +Od IR 17 bylo přiděleno po jednom pochodovém praporu k IR 8, LIR 14, TKJR 3, FJB 7, IR 87 a dva a půl k GSchR 2 (Dějiny IR 17; bohužel bez udání dat, kdy se tak stalo).
pochodove_formace_k_cizim.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)