User Tools

Site Tools


pocty_vojaku

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pocty_vojaku [2013/12/23 13:33]
signumbelli1914
pocty_vojaku [2017/10/22 17:49]
signumbelli1914
Line 11: Line 11:
 ^Itálie| ​ 35\ 600\ 000|  5\ 616\ 000|  947\ 000|  600\ 000|  650\ 000| ^Itálie| ​ 35\ 600\ 000|  5\ 616\ 000|  947\ 000|  600\ 000|  650\ 000|
 ^//​Celkem//​| ​ //414\ 919\ 000//​| ​ //53\ 730\ 000//​| ​ //7\ 887\ 000//​| ​ //19\ 742\ 000//​| ​ //7\ 232\ 000//| ^//​Celkem//​| ​ //414\ 919\ 000//​| ​ //53\ 730\ 000//​| ​ //7\ 887\ 000//​| ​ //19\ 742\ 000//​| ​ //7\ 232\ 000//|
 +
 +O trochu jiná čísla (která zřejmě přepočítávají nezvěstné do zabitých a zajatých) uvádí OULK 7, str. 977 angl. verze
  
 Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v relativních číslech (procento mobilizovaných z celkového počtu obyvatelstva,​ procento zabitých a nezvěstných a zajatých z celkového počtu mobilizovaných):​ Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v relativních číslech (procento mobilizovaných z celkového počtu obyvatelstva,​ procento zabitých a nezvěstných a zajatých z celkového počtu mobilizovaných):​
pocty_vojaku.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)