User Tools

Site Tools


pocty_vojaku

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pocty_vojaku [2013/09/22 14:14]
signumbelli1914
pocty_vojaku [2019/06/22 15:10] (current)
Line 3: Line 3:
 Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v absolutních číslech: Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v absolutních číslech:
  
-| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\_a\_zajatí+| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\ ​azajatí
-^Rusko| ​ 175 100 000|  12\_000\_000|  1\_700\_000|  4\_950\_000|  2\_500\_000+^Rusko| ​ 175 100 000|  12\ 000000|  1\ 700000|  4\ 950000|  2\ 500000
-^Německo| ​ 65\_000\_000|  11\_000\_000|  1\_774\_000|  4\_216\_000|  1\_153\_000+^Německo| ​ 65\ 000000|  11\ 000000|  1\ 774000|  4\ 216000|  1\ 153000
-^Rakousko-Uhersko| ​ 51\_500\_000|  7\_800\_000|  1\_200\_000|  3\_620\_000|  2\_200\_000+^Rakousko-Uhersko| ​ 51\ 500000|  7\ 800000|  1\ 200000|  3\ 620000|  2\ 200000
-^Velká\_Británie((bez\_kolonií))\_\_\_\_\_\_\_|  46\_089\_000|  8\_904\_000|  908\_000|  2\_090\_000|  192\_000+^Velká\ ​Británie((bez\ ​kolonií))\ \ \ \ \ \ \ |  46\ 089000|  8\ 904000|  908\ 000|  2\ 090000|  192\ 000
-^Francie| ​ 41\_630\_000|  8\_410\_000|  1\_358\_000|  4\_266\_000|  537\_000+^Francie| ​ 41\ 630000|  8\ 410000|  1\ 358000|  4\ 266000|  537\ 000
-^Itálie| ​ 35\_600\_000|  5\_616\_000|  947\_000|  600\_000|  650\_000+^Itálie| ​ 35\ 600000|  5\ 616000|  947\ 000|  600\ 000|  650\ 000
-^Celkem|  ​~~=sum(range(r1c1:​r2c2))~~|  |  |  |  |+^//Celkem//|  ​//414\ 919\ 000//|  ​//53\ 730\ 000//|  ​//7\ 887\ 000//|  ​//19\ 742\ 000//|  ​//7\ 232\ 000//| 
 + 
 +O trochu jiná čísla (která zřejmě přepočítávají nezvěstné do zabitých a zajatých) uvádí OULK 7, str. 977 angl. verze
  
 Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v relativních číslech (procento mobilizovaných z celkového počtu obyvatelstva,​ procento zabitých a nezvěstných a zajatých z celkového počtu mobilizovaných):​ Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v relativních číslech (procento mobilizovaných z celkového počtu obyvatelstva,​ procento zabitých a nezvěstných a zajatých z celkového počtu mobilizovaných):​
  
-| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\_a\_zajatí+| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\ ​azajatí
-^Rusko| ​ 175\_100\_000|  6,​86%| ​ 14,​17%| ​ |  20,83%| +^Rusko| ​ 175\ 100000|  6,​86%| ​ 14,​17%| ​ |  20,83%| 
-^Německo| ​ 65\_000\_000|  16,​92%| ​ 16,​13%| ​ |  10,48%| +^Německo| ​ 65\ 000000|  16,​92%| ​ 16,​13%| ​ |  10,48%| 
-^Rakousko-Uhersko| ​ 51\_500\_000|  15,​16%| ​ 15,​38%| ​ |  28,21%| +^Rakousko-Uhersko| ​ 51\ 500000|  15,​16%| ​ 15,​38%| ​ |  28,21%| 
-^Velká\_Británie((bez\_kolonií))\_\_\_\_\_\_\_|  46\_089\_000|  19,​32%| ​ 10,​20%| ​ |  2,16%| +^Velká\ ​Británie((bez\ ​kolonií))\ \ \ \ \ \ \ |  46\ 089000|  19,​32%| ​ 10,​20%| ​ |  2,16%| 
-^Francie| ​ 41\_630\_000|  20,​20%| ​ 16,​15%| ​ |  6,39%| +^Francie| ​ 41\ 630000|  20,​20%| ​ 16,​15%| ​ |  6,39%| 
-^Itálie| ​ 35\_600\_000|  15,​78%| ​ 16,​86%| ​ |  11,57%|+^Itálie| ​ 35\ 600000|  15,​78%| ​ 16,​86%| ​ |  11,57%
 +^//​Celkem//​| ​ //414\ 919\ 000//​| ​ //​12,​95%//​| ​ //​14,​68%//​| ​ |  //13,46%//|
  
 //Zdroje: Počty obyvatel - wikipedia.org,​ pro Velkou Británii - http://​homepage.ntlworld.com/​hitch/​gendocs/​pop.html;​ počty mobilizovaných a ztráty - http://​www.valka.cz/​clanek_1001.html.//​ //Zdroje: Počty obyvatel - wikipedia.org,​ pro Velkou Británii - http://​homepage.ntlworld.com/​hitch/​gendocs/​pop.html;​ počty mobilizovaných a ztráty - http://​www.valka.cz/​clanek_1001.html.//​
 +
pocty_vojaku.1379852051.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)