User Tools

Site Tools


pocty_vojaku

This is an old revision of the document!


Počty vojáků

Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v absolutních číslech:

ObyvatelMobilizovánoZabitoZraněnoNezvěstní\_a\_zajatí
Rusko 175 100 000 12\_000\_000 1\_700\_000 4\_950\_000 2\_500\_000
Německo 65\ 000\ 000 11\_000\_000 1\_774\_000 4\_216\_000 1\_153\_000
Rakousko-Uhersko 51\_500\_000 7\_800\_000 1\_200\_000 3\_620\_000 2\_200\_000
Velká\_Británie1)\_\_\_\_\_\_\_ 46\_089\_000 8\_904\_000 908\_000 2\_090\_000 192\_000
Francie 41\_630\_000 8\_410\_000 1\_358\_000 4\_266\_000 537\_000
Itálie 35\_600\_000 5\_616\_000 947\_000 600\_000 650\_000
Celkem 414\_919\_000 53\_730\_000 7\_887\_000 19\_742\_000 7\_232\_000

Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v relativních číslech (procento mobilizovaných z celkového počtu obyvatelstva, procento zabitých a nezvěstných a zajatých z celkového počtu mobilizovaných):

ObyvatelMobilizovánoZabitoZraněnoNezvěstní\_a\_zajatí
Rusko 175\_100\_000 6,86% 14,17% 20,83%
Německo 65\_000\_000 16,92% 16,13% 10,48%
Rakousko-Uhersko 51\_500\_000 15,16% 15,38% 28,21%
Velká\_Británie2)\_\_\_\_\_\_\_ 46\_089\_000 19,32% 10,20% 2,16%
Francie 41\_630\_000 20,20% 16,15% 6,39%
Itálie 35\_600\_000 15,78% 16,86% 11,57%
Celkem 414\_919\_000 12,95% 14,68% 13,46%

Zdroje: Počty obyvatel - wikipedia.org, pro Velkou Británii - http://homepage.ntlworld.com/hitch/gendocs/pop.html; počty mobilizovaných a ztráty - http://www.valka.cz/clanek_1001.html.//

1) , 2)
bez\_kolonií
pocty_vojaku.1387801927.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)