User Tools

Site Tools


pocty_vojaku

This is an old revision of the document!


Počty vojáků

Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v absolutních číslech:

ObyvatelMobilizovánoZabitoZraněnoNezvěstní a zajatí
Rusko 175 100 000 12 000 000 1 700 000 4 950 000 2 500 000
Německo 65 000 000 11 000 000 1 774 000 4 216 000 1 153 000
Rakousko-Uhersko 51 500 000 7 800 000 1 200 000 3 620 000 2 200 000
Velká\ Británie1)\ \ \ \ \ \ \ 46\ 089\ 000 8\ 904\ 000 908\ 000 2\ 090\ 000 192\ 000
Francie 41\ 630\ 000 8\ 410\ 000 1\ 358\ 000 4\ 266\ 000 537\ 000
Itálie 35\ 600\ 000 5\ 616\ 000 947\ 000 600\ 000 650\ 000
Celkem 414\ 919\ 000 53\ 730\ 000 7\ 887\ 000 19\ 742\ 000 7\ 232\ 000

O trochu jiná čísla (která zřejmě přepočítávají nezvěstné do zabitých a zajatých) uvádí OULK 7, str. 977 angl. verze

Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v relativních číslech (procento mobilizovaných z celkového počtu obyvatelstva, procento zabitých a nezvěstných a zajatých z celkového počtu mobilizovaných):

ObyvatelMobilizovánoZabitoZraněnoNezvěstní\ a\ zajatí
Rusko 175\ 100\ 000 6,86% 14,17% 20,83%
Německo 65\ 000\ 000 16,92% 16,13% 10,48%
Rakousko-Uhersko 51\ 500\ 000 15,16% 15,38% 28,21%
Velká\ Británie2)\ \ \ \ \ \ \ 46\ 089\ 000 19,32% 10,20% 2,16%
Francie 41\ 630\ 000 20,20% 16,15% 6,39%
Itálie 35\ 600\ 000 15,78% 16,86% 11,57%
Celkem 414\ 919\ 000 12,95% 14,68% 13,46%

Zdroje: Počty obyvatel - wikipedia.org, pro Velkou Británii - http://homepage.ntlworld.com/hitch/gendocs/pop.html; počty mobilizovaných a ztráty - http://www.valka.cz/clanek_1001.html.//

1) , 2)
bez\ kolonií
pocty_vojaku.1595140618.txt.gz · Last modified: 2020/07/19 08:36 by signumbelli1914