User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

pocty_vojaku

This is an old revision of the document!


Počty vojáků

Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v absolutních číslech:

ObyvatelMobilizovánoZabitoZraněnoNezvěstní a zajatí
Rusko 175 100 000 12 000 000 1 700 000 4 950 000 2 500 000
Německo 65 000 000 11 000 000 1 774 000 4 216 000 1 153 000
Rakousko-Uhersko 51 500 000 7 800 000 1 200 000 3 620 000 2 200 000
Velká\ Británie1) 46 089 000 8 904 000 908 000 2 090 000 192 000
Francie 41 630 000 8 410 000 1 358 000 4 266 000 537 000
Itálie 35 600 000 5 616 000 947 000 600 000 650 000
Celkem 414 919 000 53 730 000 7 887 000 19 742 000 7 232 000

O trochu jiná čísla (která zřejmě přepočítávají nezvěstné do zabitých a zajatých) uvádí OULK 7, str. 977 angl. verze

Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v relativních číslech (procento mobilizovaných z celkového počtu obyvatelstva, procento zabitých a nezvěstných a zajatých z celkového počtu mobilizovaných):

ObyvatelMobilizovánoZabitoZraněnoNezvěstní\ a\ zajatí
Rusko 175\ 100\ 000 6,86% 14,17% 20,83%
Německo 65\ 000\ 000 16,92% 16,13% 10,48%
Rakousko-Uhersko 51\ 500\ 000 15,16% 15,38% 28,21%
Velká\ Británie2)\ \ \ \ \ \ \ 46\ 089\ 000 19,32% 10,20% 2,16%
Francie 41\ 630\ 000 20,20% 16,15% 6,39%
Itálie 35\ 600\ 000 15,78% 16,86% 11,57%
Celkem 414\ 919\ 000 12,95% 14,68% 13,46%

Zdroje: Počty obyvatel - wikipedia.org, pro Velkou Británii - http://homepage.ntlworld.com/hitch/gendocs/pop.html; počty mobilizovaných a ztráty - http://www.valka.cz/clanek_1001.html.//

1) , 2)
bez\ kolonií
pocty_vojaku.1595140685.txt.gz · Last modified: 2020/07/19 08:38 by signumbelli1914