User Tools

Site Tools


pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2019/06/22 15:10]
127.0.0.1 external edit
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2019/06/22 16:56]
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
-====== Počty vojáků - České země a Slovensko ======+====== Počty vojáků -- České země a Slovensko ======
  
 Z [[pocty_vojaku|celkových údajů pro Rakousko-Uhersko]] lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (z čehož bylo 63,04% Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (z čehož bylo 64,30% Slováků). Z [[pocty_vojaku|celkových údajů pro Rakousko-Uhersko]] lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (z čehož bylo 63,04% Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (z čehož bylo 64,30% Slováků).
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko.txt · Last modified: 2019/06/22 16:56 by signumbelli1914