User Tools

Site Tools


pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko

This is an old revision of the document!


Počty vojáků - České země a Slovensko

Z celkových údajů pro Rakousko-Uhersko lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska; obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie, z toho 63,04 Čechů; obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie, z toho 64,30% Slováků:

ÚzemíObyvatelMobilizovánoZabitoZraněnoNezvěstní\_a\_zajatí
České země 10\_148\_000 1\_537\_000 236\_000 713\_000 433\_000
- z toho Češi 6\_458\_000 978\_000 150\_000 454\_000 276\_000
Slovensko 2\_997\_000 454\_000 70\_000 211\_000 128\_000
- z toho Slováci 1\_972\_000 292\_000 45\_000 136\_000 82\_000
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko.1379854269.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)