User Tools

Site Tools


pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2013/09/22 14:51] – vytvořeno signumbelli1914pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2021/07/02 13:36] (current) signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== Počty vojáků - České země a Slovensko ====== ====== Počty vojáků - České země a Slovensko ======
  
-Z [[pocty_vojaku|celkových údajů pro Rakousko-Uhersko]] lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska; obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchietoho 63,04 Čechůobyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchietoho 64,30% Slováků:+Z [[pocty_vojaku|celkových údajů pro Rakousko-Uhersko]] lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (čehož bylo 63,04Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (čehož bylo 64,30% Slováků). 
 + 
 +^ Území^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní a zajatí^ 
 +^České země|  10 148 000|  1 537 000|  236 000|  713 000|  433 000| 
 +^ //- z toho Češi// //6 458 000// //978 000// //150 000// //454 000// //276 000//|) 
 +^Slovensko|  2 997 000|  454 000|  70 000|  211 000|  128 000| 
 +^ //- z toho Slováci// //1 972 000// //292 000// //45 000// //136 000// //82 000//| 
 + 
 +V poválečném Československu zůstalo 210 000 válečných invalidů. Celkové válečné ztráty se uváděly ve výši 420 000 vojáků a 80 000 civilistů, celkový úbytek obyvatelstva (včetně výrazně snížené porodnosti ve válečných letech) pak jako 700 000 lidí.((RehbergerI. světová válka 1914-1918 (str. 23) ))
  
-^ Území^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\_a\_zajatí^ 
-^České země|  10\_148\_000|  1\_537\_000|  236\_000|  713\_000|  433\_000| 
-^ - z toho Češi|  6\_458\_000|  978\_000|  150\_000|  454\_000|  276\_000| 
-^Slovensko|  2\_997\_000|  454\_000|  70\_000|  211\_000|  128\_000| 
-^ - z toho Slováci|  1\_972\_000|  292\_000|  45\_000|  136\_000|  82\_000| 
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko.1379854269.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)