User Tools

Site Tools


pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2013/09/22 14:54] signumbelli1914pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2021/07/02 13:36] (current) signumbelli1914
Line 3: Line 3:
 Z [[pocty_vojaku|celkových údajů pro Rakousko-Uhersko]] lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (z čehož bylo 63,04% Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (z čehož bylo 64,30% Slováků). Z [[pocty_vojaku|celkových údajů pro Rakousko-Uhersko]] lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (z čehož bylo 63,04% Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (z čehož bylo 64,30% Slováků).
  
-^ Území^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\_a\_zajatí+^ Území^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní a zajatí
-^České země|  10\_148\_000|  1\_537\_000|  236\_000|  713\_000|  433\_000+^České země|  10 148 000|  1 537 000|  236 000|  713 000|  433 000
-^ //- z toho Češi// //6\_458\_000//|  //978\_000//|  //150\_000//|  //454\_000//|  //276\_000//|) +^ //- z toho Češi// //6 458 000//|  //978 000//|  //150 000//|  //454 000//|  //276 000//|) 
-^Slovensko|  2\_997\_000|  454\_000|  70\_000|  211\_000|  128\_000+^Slovensko| 997 000|  454 000|  70 000|  211 000|  128 000
-^ //- z toho Slováci// //1\_972\_000//|  //292\_000//|  //45\_000//|  //136\_000//|  //82\_000//|+^ //- z toho Slováci// //1 972 000//|  //292 000//|  //45 000//|  //136 000//|  //82 000//| 
 + 
 +V poválečném Československu zůstalo 210 000 válečných invalidů. Celkové válečné ztráty se uváděly ve výši 420 000 vojáků a 80 000 civilistů, celkový úbytek obyvatelstva (včetně výrazně snížené porodnosti ve válečných letech) pak jako 700 000 lidí.((Rehberger: I. světová válka 1914-1918 (str. 23) )) 
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko.1379854443.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)