User Tools

Site Tools


pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko

This is an old revision of the document!


Počty vojáků - České země a Slovensko

Z celkových údajů pro Rakousko-Uhersko lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (z čehož bylo 63,04% Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (z čehož bylo 64,30% Slováků).

ÚzemíObyvatelMobilizovánoZabitoZraněnoNezvěstní\ a\ zajatí
České země 10\ 148\ 000 1\ 537\ 000 236\ 000 713\ 000 433\ 000
- z toho Češi 6\ 458\ 000 978\ 000 150\ 000 454\ 000 276\ 000
Slovensko 2\ 997\ 000 454\ 000 70\ 000 211\ 000 128\ 000
- z toho Slováci 1\ 972\ 000 292\ 000 45\ 000 136\ 000 82\ 000

V poválečném Československu zůstalo 210 000 válečných invalidů. Celkové válečné ztráty se uváděly ve výši 420 000 vojáků a 80 000 civilistů, celkový úbytek obyvatelstva (včetně výrazně snížené porodnosti ve válečných letech) pak jako 700 000 lidí.1)

1)
Rehberger: I. světová válka 1914-1918 (str. 23)
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko.1561209051.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1