User Tools

Site Tools


pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2019/06/22 16:56] signumbelli1914pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2021/07/02 13:36] (current) signumbelli1914
Line 3: Line 3:
 Z [[pocty_vojaku|celkových údajů pro Rakousko-Uhersko]] lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (z čehož bylo 63,04% Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (z čehož bylo 64,30% Slováků). Z [[pocty_vojaku|celkových údajů pro Rakousko-Uhersko]] lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (z čehož bylo 63,04% Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (z čehož bylo 64,30% Slováků).
  
-^ Území^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstníazajatí^ +^ Území^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní a zajatí^ 
-^České země|  10148000|  1537000|  236000|  713000|  433000| +^České země|  10 148 000|  1 537 000|  236 000|  713 000|  433 000| 
-^ //- z toho Češi// //6458000// //978000// //150000// //454000// //276000//|) +^ //- z toho Češi// //6 458 000// //978 000// //150 000// //454 000// //276 000//|) 
-^Slovensko|  2997000|  454000|  70000|  211000|  128000| +^Slovensko|  2 997 000|  454 000|  70 000|  211 000|  128 000| 
-^ //- z toho Slováci// //1972000// //292000// //45000// //136000// //82000//|+^ //- z toho Slováci// //1 972 000// //292 000// //45 000// //136 000// //82 000//|
  
 V poválečném Československu zůstalo 210 000 válečných invalidů. Celkové válečné ztráty se uváděly ve výši 420 000 vojáků a 80 000 civilistů, celkový úbytek obyvatelstva (včetně výrazně snížené porodnosti ve válečných letech) pak jako 700 000 lidí.((Rehberger: I. světová válka 1914-1918 (str. 23) )) V poválečném Československu zůstalo 210 000 válečných invalidů. Celkové válečné ztráty se uváděly ve výši 420 000 vojáků a 80 000 civilistů, celkový úbytek obyvatelstva (včetně výrazně snížené porodnosti ve válečných letech) pak jako 700 000 lidí.((Rehberger: I. světová válka 1914-1918 (str. 23) ))
  
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko.1561215418.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 16:56 by signumbelli1914