User Tools

Site Tools


pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2021/07/02 13:36] signumbelli1914pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2021/07/02 13:36] (current) signumbelli1914
Line 6: Line 6:
 ^České země|  10 148 000|  1 537 000|  236 000|  713 000|  433 000| ^České země|  10 148 000|  1 537 000|  236 000|  713 000|  433 000|
 ^ //- z toho Češi// //6 458 000// //978 000// //150 000// //454 000// //276 000//|) ^ //- z toho Češi// //6 458 000// //978 000// //150 000// //454 000// //276 000//|)
-^Slovensko|  2997 000|  454 000|  70 000|  211 000|  128 000|+^Slovensko|  2 997 000|  454 000|  70 000|  211 000|  128 000|
 ^ //- z toho Slováci// //1 972 000// //292 000// //45 000// //136 000// //82 000//| ^ //- z toho Slováci// //1 972 000// //292 000// //45 000// //136 000// //82 000//|
  
 V poválečném Československu zůstalo 210 000 válečných invalidů. Celkové válečné ztráty se uváděly ve výši 420 000 vojáků a 80 000 civilistů, celkový úbytek obyvatelstva (včetně výrazně snížené porodnosti ve válečných letech) pak jako 700 000 lidí.((Rehberger: I. světová válka 1914-1918 (str. 23) )) V poválečném Československu zůstalo 210 000 válečných invalidů. Celkové válečné ztráty se uváděly ve výši 420 000 vojáků a 80 000 civilistů, celkový úbytek obyvatelstva (včetně výrazně snížené porodnosti ve válečných letech) pak jako 700 000 lidí.((Rehberger: I. světová válka 1914-1918 (str. 23) ))
  
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko.1625225812.txt.gz · Last modified: 2021/07/02 13:36 by signumbelli1914