User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

pocty_zajatcu

This is an old revision of the document!


Počty zajatců

Počty zajatých příslušníků RU armády

StátZajatců během válkyZajatců na konci války
Rusko 1\_800\_000
Srbsko 73\_000
Itálie 80\_000 457\_000

Zdroje: pro Rusko - odhady počtů zajatců uveřejněné v dobovém tisku po uzavření příměří na východní frontě; pro Itálii - Fučík, Josef: Piava 1918 (str. 266) (Michel ve Smrt dvouhlavého orla (str. 232) uvádí pro Itálii na konci války 437 000); Srbsko - Rehberger: I. světová válka 1914-1918 (str. 32) - 73 000 zajatců ustupovalo se Srby přes Albánii, k moři došlo 33 000; Velké dějiny Zemí Koruny české uvádějí 60 000 zajatců (z toho 25 000 z Českých zemí), k moři došla “menší část z nich” (str. 581)

pocty_zajatcu.1383083742.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)