User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

pocty_zajatcu

This is an old revision of the document!


Počty zajatců

Počty zajatých příslušníků RU armády

StátZajatců během válkyZajatců na konci války
Rusko 1\_800\_0001)
Srbsko 73\_0002) 60\_0003)
Itálie 80\_0004) 457\_0005) 437\_0006)

Počty zajatých příslušníků ruské armády

DatumV Rakousku-UherskuV NěmeckuCelkem
17.8.1915 699\_254 726\_694 1\_425\_948
po roce bojů 1\_740\_000
během roku 1915 500\_000 457\_000
31.10.1916 2\_078\_000
konec války 1\_000\_000 1\_400\_000 2\_400\_000

Zdroje: Gilbert, Martin: První světová válka (str. 259 a 395); konec války: http://grwar.ru/library/Denisoff/RR_00.html; pro rok 1915: Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 579

Počty získaných zajatců (země Dohody)

ZeměZajatcůDěl
Rusko 2\_000\_000 15\_000
Francie 600\_000 3\_000
Velká Británie 350\_000 2\_200
Itálie 200\_000 2\_000
Srbsko 160\_000 450
USA 40\_000 1\_300
Belgie 20\_000 400
Rumunsko 12\_000 50
Řecko 5\_000 50

Zdroj: http://grwar.ru/library/Denisoff/RR_00.html (tab. 1)

Počty zajatců v Rakousku-Uhersku k 1.1.1918

UmístěníZajatcůz toho Rusů
u armády (v poli) 362\_000 248\_000
v táborech 219\_000 105\_000
na práci 728\_000 555\_000
- z toho v zemědělství 438\_000
- z toho v průmyslu 105\_000
- z toho ve voj. závodech 127\_000
- z toho ve státních závodech 45\_000
- z toho v lesnictví 13\_000
celkem 1\_309\_000 908\_0007)

Zdroj: Österreich-Ungarns Letzter Krieg VII (1918), str. 45

Počty zajatců vrátivších se z Ruska do Rakouska-Uherska

DatumRepatriantů
do konce března 120\_0008)
do konce dubna 380\_0009)
do konce května 500\_00010)
celkem 664\_50011)
1)
odhady počtů zajatců uveřejněné v dobovém tisku po uzavření příměří na východní frontě
2)
Rehberger: I. světová válka 1914-1918 (str. 32) – 73 000 zajatců ustupovalo se Srby přes Albánii, k moři došlo 33 000
3)
Velké dějiny Zemí Koruny české (str. 581) – z toho 25 000 z Českých zemí, k moři došla “menší část z nich”
4) , 5)
Fučík, Josef: Piava 1918 (str. 266)
6)
Michel: Smrt dvouhlavého orla (str. 232)
7)
69,37%
8) , 9) , 10)
Michel, Bernard: Smrt dvouhlavého orla, str. 160
11)
Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 618
pocty_zajatcu.1383157800.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)