User Tools

Site Tools


pomer_ztrat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pomer_ztrat [2013/10/20 12:14]
77.242.95.76 [Italská fronta]
pomer_ztrat [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Poměr ztrát ====== 
  
-===== Západní fronta ===== 
-^Událost^Francie^Německo^Velká Británie^Celkem^ 
-^bitva u Verdunu ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  |  |  |  970\_000| 
-^bitva na Sommě ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  300\_000|  550\_000|  450\_000|  1\_300\_000| 
- 
-===== Italská fronta ===== 
-^Událost^Itálie^Rakousko-Uhersko^Německo^ 
-^ofenziva v Tyrolsku 1916 ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 591))|  |  5\_000 padlých, 23\_000 raněných|  0| 
-^10. bitva na Soči ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 593))|  160\_000|  75\_000|  0| 
-^Caporetto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 596))|  10\_000 padlých, 300\_000 zajatých, 300\_000 rozprášených|  10\_000 padlých, 45\_000 raněných, 30\_000 nezvěstných, 20\_000 nemocných|| 
-^Piava ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601))|  6\_000 padlých, 28\_000 raněných, 52\_000 nezvěstných|  12\_000 padlých, 81\_000 raněných, 26\_000 nezvěstných, 25\_000 nemocných|  0| 
-^Vittorio Veneto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 602))|  |  350\_000 zajatých ((z nich 30\_000 v zajetí zemřelo))|  0| 
pomer_ztrat.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)