User Tools

Site Tools


pomer_ztrat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
pomer_ztrat [2015/10/31 00:08] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1pomer_ztrat [2019/06/22 15:10] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Poměr ztrát ====== ====== Poměr ztrát ======
-Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných; u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.((Analyse des Stellungskriege am sonzo 1915--1917))+Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných; u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917)) 
 + 
 +Celkový počet padlých za celou válku vychází na((OULK 7, str. 932 angl. verze)): 
 +\\ USA: 1/2000 obyvatel 
 +\\ Rusko: 1/107 obyvatel 
 +\\ Itálie: 1/79 obyvatel 
 +\\ Anglie: 1/66 obyvatel 
 +\\ Rakousko-Uhersko: 1/50 obyvatel 
 +\\ Německo: 1/35 obyvatel 
 +\\ Francie: 1/28 obyvatel 
 +\\ Srbsko: 1/11 obyvatel 
 ===== Západní fronta ===== ===== Západní fronta =====
 ^Událost^Francie^Německo^Velká Británie^Celkem^ ^Událost^Francie^Německo^Velká Británie^Celkem^
 ^bitva u Verdunu ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  |  |  |  970\ 000| ^bitva u Verdunu ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  |  |  |  970\ 000|
 ^bitva na Sommě ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  300\ 000|  550\ 000|  450\ 000|  1\ 300\ 000| ^bitva na Sommě ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  300\ 000|  550\ 000|  450\ 000|  1\ 300\ 000|
 +
 +===== Východní fronta =====
 +^Událost^Rakousko-Uhersko^Německo^Rusko^Celkem^
 +^boje na Volyni (1.-30.9.1915) ((OULK 3, str. 176 angl. verze))|  15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných, 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných, z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých ((OULK 3, str. 176 angl. verze))((včetně německé Jižní armády a naopak bez těch pár jednotek u německých armád))|  |  |  |
 +^Začátek Brusilovovy ofenzivy|  300\ 000, z nich většina zajatých((OULK 5, str. 130 angl. verze))|  |  |  |
 +^Brusilovova ofenziva (1.6.-31.8.1916)| 30\ 245 padlých, 153\ 613 raněných, 327\ 388 nezvěstných, z nich většina zajatých, 102\ 341 nemocných = celkem 613\ 587((OULK 5, str. 218 originálu))|  |  |  |
  
 ===== Italská fronta ===== ===== Italská fronta =====
Line 11: Line 28:
 ^10. bitva na Soči ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 593))|  160\ 000|  75\ 000|  0| ^10. bitva na Soči ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 593))|  160\ 000|  75\ 000|  0|
 ^Caporetto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 596))|  10\ 000 padlých, 300\ 000 zajatých, 300\ 000 rozprášených|  10\ 000 padlých, 45\ 000 raněných, 30\ 000 nezvěstných, 20\ 000 nemocných|| ^Caporetto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 596))|  10\ 000 padlých, 300\ 000 zajatých, 300\ 000 rozprášených|  10\ 000 padlých, 45\ 000 raněných, 30\ 000 nezvěstných, 20\ 000 nemocných||
-^Piava ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601))|  6\ 000 padlých, 28\ 000 raněných, 52\ 000 nezvěstných|  12\ 000 padlých, 81\ 000 raněných, 26\ 000 nezvěstných, 25\ 000 nemocných|  0|+^Piava|  6\ 000 padlých, 28\ 000 raněných, 52\ 000 nezvěstných((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601)); 84 830 ((OULK 7, str. ??? angl. verze))|  12\ 000 padlých, 81\ 000 raněných, 26\ 000 nezvěstných, 25\ 000 nemocných((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601)); 142 500((OULK 7, str. ??? angl. verze))|  0|
 ^Vittorio Veneto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 602))|  |  350\ 000 zajatých ((z nich 30\ 000 v zajetí zemřelo))|  0| ^Vittorio Veneto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 602))|  |  350\ 000 zajatých ((z nich 30\ 000 v zajetí zemřelo))|  0|
  
pomer_ztrat.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1