User Tools

Site Tools


pomer_ztrat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
pomer_ztrat [2016/09/13 18:51] signumbelli1914pomer_ztrat [2017/10/22 17:04] – [Poměr ztrát] signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== Poměr ztrát ====== ====== Poměr ztrát ======
 Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných; u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917)) Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných; u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917))
 +
 +Celkový počet padlých za celou válku vychází na((OULK 7, str. 932 angl. verze)):
 +\\ USA: 1/2000 obyvatel
 +\\ Rusko: 1/107 obyvatel
 +\\ Itálie: 1/79 obyvatel
 +\\ Anglie: 1/66 obyvatel
 +\\ Rakousko-Uhersko: 1/50 obyvatel
 +\\ Německo: 1/35 obyvatel
 +\\ Francie: 1/28 obyvatel
 +\\ Srbsko: 1/11 obyvatel
  
 ===== Západní fronta ===== ===== Západní fronta =====
Line 7: Line 17:
 ^bitva na Sommě ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  300\ 000|  550\ 000|  450\ 000|  1\ 300\ 000| ^bitva na Sommě ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  300\ 000|  550\ 000|  450\ 000|  1\ 300\ 000|
  
-===== Západní fronta =====+===== Východní fronta =====
 ^Událost^Rakousko-Uhersko^Německo^Rusko^Celkem^ ^Událost^Rakousko-Uhersko^Německo^Rusko^Celkem^
 ^boje na Volyni (1.-30.9.1915) ((OULK 3, str. 176 angl. verze))|  15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných, 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných, z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých ((OULK 3, str. 176 angl. verze))((včetně německé Jižní armády a naopak bez těch pár jednotek u německých armád))|  |  |  | ^boje na Volyni (1.-30.9.1915) ((OULK 3, str. 176 angl. verze))|  15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných, 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných, z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých ((OULK 3, str. 176 angl. verze))((včetně německé Jižní armády a naopak bez těch pár jednotek u německých armád))|  |  |  |
 +^Začátek Brusilovovy ofenzivy|  300\ 000, z nich většina zajatých((OULK 5, str. 130 angl. verze))|  |  |  | 
 +^Brusilovova ofenziva (1.6.-31.8.1916)| 30\ 245 padlých, 153\ 613 raněných, 327\ 388 nezvěstných, z nich většina zajatých, 102\ 341 nemocných = celkem 613\ 587((OULK 5, str. 218 originálu))|  |  |  |
  
 ===== Italská fronta ===== ===== Italská fronta =====
Line 17: Line 28:
 ^10. bitva na Soči ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 593))|  160\ 000|  75\ 000|  0| ^10. bitva na Soči ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 593))|  160\ 000|  75\ 000|  0|
 ^Caporetto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 596))|  10\ 000 padlých, 300\ 000 zajatých, 300\ 000 rozprášených|  10\ 000 padlých, 45\ 000 raněných, 30\ 000 nezvěstných, 20\ 000 nemocných|| ^Caporetto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 596))|  10\ 000 padlých, 300\ 000 zajatých, 300\ 000 rozprášených|  10\ 000 padlých, 45\ 000 raněných, 30\ 000 nezvěstných, 20\ 000 nemocných||
-^Piava ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601))|  6\ 000 padlých, 28\ 000 raněných, 52\ 000 nezvěstných|  12\ 000 padlých, 81\ 000 raněných, 26\ 000 nezvěstných, 25\ 000 nemocných|  0|+^Piava|  6\ 000 padlých, 28\ 000 raněných, 52\ 000 nezvěstných((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601)); 84 830 ((OULK 7, str. ??? angl. verze))|  12\ 000 padlých, 81\ 000 raněných, 26\ 000 nezvěstných, 25\ 000 nemocných((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601)); 142 500((OULK 7, str. ??? angl. verze))|  0|
 ^Vittorio Veneto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 602))|  |  350\ 000 zajatých ((z nich 30\ 000 v zajetí zemřelo))|  0| ^Vittorio Veneto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 602))|  |  350\ 000 zajatých ((z nich 30\ 000 v zajetí zemřelo))|  0|
  
pomer_ztrat.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1