User Tools

Site Tools


pomer_ztrat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pomer_ztrat [2017/03/20 07:45]
signumbelli1914 [Východní fronta]
pomer_ztrat [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Poměr ztrát ====== 
-Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných; u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917)) 
- 
-===== Západní fronta ===== 
-^Událost^Francie^Německo^Velká Británie^Celkem^ 
-^bitva u Verdunu ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  |  |  |  970\ 000| 
-^bitva na Sommě ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  300\ 000|  550\ 000|  450\ 000|  1\ 300\ 000| 
- 
-===== Východní fronta ===== 
-^Událost^Rakousko-Uhersko^Německo^Rusko^Celkem^ 
-^boje na Volyni (1.-30.9.1915) ((OULK 3, str. 176 angl. verze))|  15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných, 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných, z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých ((OULK 3, str. 176 angl. verze))((včetně německé Jižní armády a naopak bez těch pár jednotek u německých armád))|  |  |  | 
-^Začátek Brusilovovy ofnzivy|  300\ 000, z nich většina zajatých((OULK 5, str. 130 angl. verze))|  |  |  | 
- 
- 
-===== Italská fronta ===== 
-^Událost^Itálie^Rakousko-Uhersko^Německo^ 
-^ofenziva v Tyrolsku 1916((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 591))|  |  5\ 000 padlých, 23\ 000 raněných|  0| 
-^10. bitva na Soči ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 593))|  160\ 000|  75\ 000|  0| 
-^Caporetto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 596))|  10\ 000 padlých, 300\ 000 zajatých, 300\ 000 rozprášených|  10\ 000 padlých, 45\ 000 raněných, 30\ 000 nezvěstných, 20\ 000 nemocných|| 
-^Piava ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601))|  6\ 000 padlých, 28\ 000 raněných, 52\ 000 nezvěstných|  12\ 000 padlých, 81\ 000 raněných, 26\ 000 nezvěstných, 25\ 000 nemocných|  0| 
-^Vittorio Veneto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 602))|  |  350\ 000 zajatých ((z nich 30\ 000 v zajetí zemřelo))|  0| 
  
pomer_ztrat.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)