User Tools

Site Tools


pomer_ztrat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pomer_ztrat [2017/10/22 17:02]
signumbelli1914 [Poměr ztrát]
pomer_ztrat [2017/10/22 17:04]
signumbelli1914 [Poměr ztrát]
Line 2: Line 2:
 Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných; u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917)) Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných; u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917))
  
-Celkový počet padlých za celou válku vychází na: +Celkový počet padlých za celou válku vychází na((OULK 7, str. 932 angl. verze))
-USA: 1/2000 obyvatel +\\ USA: 1/2000 obyvatel 
-Rusko: 1/107 obyvatel +\\ Rusko: 1/107 obyvatel 
-Itálie: 1/79 obyvatel +\\ Itálie: 1/79 obyvatel 
-Anglie: 1/66 obyvatel +\\ Anglie: 1/66 obyvatel 
-Rakousko-Uhersko: 1/50 obyvatel +\\ Rakousko-Uhersko: 1/50 obyvatel 
-Německo: 1/35 obyvatel +\\ Německo: 1/35 obyvatel 
-Francie: 1/28 obyvatel +\\ Francie: 1/28 obyvatel 
-Srbsko: 1/11 obyvatel+\\ Srbsko: 1/11 obyvatel
  
 ===== Západní fronta ===== ===== Západní fronta =====
pomer_ztrat.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)