User Tools

Site Tools


pomer_ztrat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pomer_ztrat [2013/10/20 12:14]
77.242.95.76 [Italská fronta]
pomer_ztrat [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Poměr ztrát ====== ====== Poměr ztrát ======
 +Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných; u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917))
 +
 +Celkový počet padlých za celou válku vychází na((OULK 7, str. 932 angl. verze)):
 +\\ USA: 1/2000 obyvatel
 +\\ Rusko: 1/107 obyvatel
 +\\ Itálie: 1/79 obyvatel
 +\\ Anglie: 1/66 obyvatel
 +\\ Rakousko-Uhersko: 1/50 obyvatel
 +\\ Německo: 1/35 obyvatel
 +\\ Francie: 1/28 obyvatel
 +\\ Srbsko: 1/11 obyvatel
  
 ===== Západní fronta ===== ===== Západní fronta =====
 ^Událost^Francie^Německo^Velká Británie^Celkem^ ^Událost^Francie^Německo^Velká Británie^Celkem^
-^bitva u Verdunu ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  |  |  |  970\_000+^bitva u Verdunu ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  |  |  |  970\ 000
-^bitva na Sommě ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  300\_000|  550\_000|  450\_000|  1\_300\_000|+^bitva na Sommě ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))|  300\ 000|  550\ 000|  450\ 000|  1\ 300000| 
 + 
 +===== Východní fronta ===== 
 +^Událost^Rakousko-Uhersko^Německo^Rusko^Celkem^ 
 +^boje na Volyni (1.-30.9.1915) ((OULK 3, str. 176 angl. verze))|  15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných, 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných, z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých ((OULK 3, str. 176 angl. verze))((včetně německé Jižní armády a naopak bez těch pár jednotek u německých armád))|  |  |  | 
 +^Začátek Brusilovovy ofenzivy|  300\ 000, z nich většina zajatých((OULK 5, str. 130 angl. verze))|  |  |  | 
 +^Brusilovova ofenziva (1.6.-31.8.1916)| 30\ 245 padlých, 153\ 613 raněných, 327\ 388 nezvěstných, z nich většina zajatých, 102\ 341 nemocných = celkem 613\ 587((OULK 5, str. 218 originálu))|  |  |  |
  
 ===== Italská fronta ===== ===== Italská fronta =====
-^Událost^Itálie^Rakousko-Uhersko^Německo^Celkem+^Událost^Itálie^Rakousko-Uhersko^Německo^ 
-^ofenziva v Tyrolsku 1916 ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 591))|  |  5\_000 padlých, 23\_000 raněných|  |  +^ofenziva v Tyrolsku 1916((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 591))|  |  5\ 000 padlých, 23\ 000 raněných|  0
-^10. bitva na Soči ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 593))|  160\_000|  75\_000|  0|  +^10. bitva na Soči ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 593))|  160\ 000|  75\ 000|  0| 
-^Caporetto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 596))|  10\_000 padlých, 300\_000 zajatých, 300\_000 rozprášených|  10\_000 padlých, 45\_000 raněných, 30\_000 nezvěstných, 20\_000 nemocných||  +^Caporetto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 596))|  10\ 000 padlých, 300\ 000 zajatých, 300\ 000 rozprášených|  10\ 000 padlých, 45\ 000 raněných, 30\ 000 nezvěstných, 20\ 000 nemocných|| 
-^Piava ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601))|  6\_000 padlých, 28\_000 raněných, 52\_000 nezvěstných|  12\_000 padlých, 81\_000 raněných, 26\_000 nezvěstných, 25\_000 nemocných|  0|  +^Piava|  6\ 000 padlých, 28\ 000 raněných, 52\ 000 nezvěstných((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601)); 84 830 ((OULK 7, str. ??? angl. verze))|  12\ 000 padlých, 81\ 000 raněných, 26\ 000 nezvěstných, 25\ 000 nemocných((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601)); 142 500((OULK 7, str. ??? angl. verze))|  0| 
-^Vittorio Veneto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 602))|  |  350\_000 zajatých ((z nich 30\_000 v zajetí zemřelo))|  0|  |+^Vittorio Veneto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 602))|  |  350\ 000 zajatých ((z nich 30\ 000 v zajetí zemřelo))|  0| 
pomer_ztrat.1382264053.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)