User Tools

Site Tools


pomer_ztrat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
pomer_ztrat [2017/10/06 18:29] – [Italská fronta] signumbelli1914pomer_ztrat [2019/06/22 15:10] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Poměr ztrát ====== ====== Poměr ztrát ======
 Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných; u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917)) Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných; u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917))
 +
 +Celkový počet padlých za celou válku vychází na((OULK 7, str. 932 angl. verze)):
 +\\ USA: 1/2000 obyvatel
 +\\ Rusko: 1/107 obyvatel
 +\\ Itálie: 1/79 obyvatel
 +\\ Anglie: 1/66 obyvatel
 +\\ Rakousko-Uhersko: 1/50 obyvatel
 +\\ Německo: 1/35 obyvatel
 +\\ Francie: 1/28 obyvatel
 +\\ Srbsko: 1/11 obyvatel
  
 ===== Západní fronta ===== ===== Západní fronta =====
pomer_ztrat.1507307358.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)