User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

pomer_ztrat

This is an old revision of the document!


Poměr ztrát

Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných; u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.1)

Celkový počet padlých za celou válku vychází na2): USA: 1/2000 obyvatel Rusko: 1/107 obyvatel \\Itálie: 1/79 obyvatel \\Anglie: 1/66 obyvatel \\Rakousko-Uhersko: 1/50 obyvatel \\Německo: 1/35 obyvatel \\Francie: 1/28 obyvatel \\Srbsko: 1/11 obyvatel ===== Západní fronta ===== ^Událost^Francie^Německo^Velká Británie^Celkem^ ^bitva u Verdunu 3)| | | | 970\ 000| ^bitva na Sommě 4)| 300\ 000| 550\ 000| 450\ 000| 1\ 300\ 000| ===== Východní fronta ===== ^Událost^Rakousko-Uhersko^Německo^Rusko^Celkem^ ^boje na Volyni (1.-30.9.1915) 5)| 15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných, 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných, z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých 6)7)| | | | ^Začátek Brusilovovy ofenzivy| 300\ 000, z nich většina zajatých8)| | | | ^Brusilovova ofenziva (1.6.-31.8.1916)| 30\ 245 padlých, 153\ 613 raněných, 327\ 388 nezvěstných, z nich většina zajatých, 102\ 341 nemocných = celkem 613\ 5879)| | | | ===== Italská fronta ===== ^Událost^Itálie^Rakousko-Uhersko^Německo^ ^ofenziva v Tyrolsku 191610)| | 5\ 000 padlých, 23\ 000 raněných| 0| ^10. bitva na Soči 11)| 160\ 000| 75\ 000| 0| ^Caporetto 12)| 10\ 000 padlých, 300\ 000 zajatých, 300\ 000 rozprášených| 10\ 000 padlých, 45\ 000 raněných, 30\ 000 nezvěstných, 20\ 000 nemocných|| ^Piava| 6\ 000 padlých, 28\ 000 raněných, 52\ 000 nezvěstných13); 84 830 14)| 12\ 000 padlých, 81\ 000 raněných, 26\ 000 nezvěstných, 25\ 000 nemocných15); 142 50016)| 0| ^Vittorio Veneto 17)| | 350\ 000 zajatých 18)| 0|

1)
Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915–1917
2)
OULK 7, str. 932 angl. verze
3) , 4)
Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582
5) , 6)
OULK 3, str. 176 angl. verze
7)
včetně německé Jižní armády a naopak bez těch pár jednotek u německých armád
8)
OULK 5, str. 130 angl. verze
9)
OULK 5, str. 218 originálu
10)
Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 591
11)
Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 593
12)
Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 596
13) , 15)
Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601
14) , 16)
OULK 7, str. ??? angl. verze
17)
Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 602
18)
z nich 30\ 000 v zajetí zemřelo
pomer_ztrat.1508684613.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)