User Tools

Site Tools


prameny1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

prameny1 [2013/10/02 18:35]
jirka_vrba
prameny1 [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-=====Knihy o první světové válce (historiografie)===== +
-Česky psané, nebo do češtiny přeložené knihy o první světové válce: +
-\\ +
-  - Ferguson Niall: Nešťastná válka. Dokořán 2003, ISBN: 80-86569-56-X, EAN: 9788086569567, počet stran: 488 +
-  - Fic Victor Miroslav: Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918, I. díl. Academia 2006, ISBN: 80-200-1405-5, EAN: 9788020014054, počet stran: 344 +
-  - Fučík Josef: Osmadvacátníci. Spor o českého vojáka I. světové války, Mladá fronta 2006, ISBN: 80-204-1376-6, EAN: 9788020413765, počet stran: 472 +
-  - Fučík Josef: Piava 1918. Havran 2013, ISBN: 978-80-87341-13-1, EAN: 9788087341131, počet stran: 304 +
-  - Fučík Josef: Soča (Isonzo) 1917. Paseka 1999, ISBN 80-7185-255-4 +
-  - Gilbert Martin: První světová válka. Úplná historie. BB art 2004, ISBN: 80-7341-563-1, EAN: 9788073415631, počet stran: 760 +
-  - Holý, Kamil. Tažení v Haliči a v Polsku r. 1914: Vylíčení událostí na ruském válčišti v prvním roce světové války, se zvláštním zřetelem na účast býv. rakousko-uherských vojsk. Praha: Vojenský archiv RČS, 1928, 78 s. +
-  - Churchill Winston S.: Světová krise 1911–1918. Kniha I. 1911–1914. 1932, počet stran: 412 +
-  - Churchill Winston S.: Světová krise 1911–1918. Kniha II. 1915, 1932. počet stran: 356 +
-  - Churchill Winston S.: Světová krise 1911–1918. Kniha III. 1916–1918. 1932, počet stran: 448 +
-  - Keegan John: První světová válka. ISBN: 80-7306-062-0 +
-  - Liddell-Hart Basil Henry: Historie první světové války. Jota 2001, ISBN 807217164X, 9788072171644, počet stran: 503 +
-  - Melichar, František: Boj o Drinu v září a říjnu r. 1914. Vojenský ustav vědecký, Praha 1937 +
-  - Nedorost Libor: Češi v 1. světové válce, 1. díl. Libri 2012, EAN: EK168737 +
-  - Nedorost Libor: Češi v 1. světové válce, 2. díl. Libri 2012, EAN: EK168738 +
-  - Nedorost Libor: Češi v 1. světové válce, 3. díl. Libri 2012, EAN: EK168739 +
-  - Novozámský Josef: Počáteční operace světové války. Praha 1929 +
-  - Šedivý Ivan: Češi, české země a velká válka.  NLN - Nakladatelství Lidové noviny 2001, ISBN: 80-7106-274-X, EAN: 9788071062745, počet stran: 492 +
-  - Tuchmanová Barbara: Srpnové výstřely. Začátek první světové války, Mladá fronta 2001, ISBN: 80-204-0870-3, EAN: 9788020408709, počet stran: 480 +
-  - Vričan Jozef: Po zapadlých stopách českých vojáků. Z Julských Alp k Jadtranu. 2009, ISBN: 978-80-254-3535-9, EAN: 9788025435359, počet stran: 439 +
-  - Zahradníček, Tomáš. Jak vyhrát cizí válku: Češi, Poláci a Ukrajinci 1914-1918. Vyd. 1. Praha: ISV, 2000, 250 s. ISBN 80-85866-65-x. +
-\\ +
-Životopisy: +
-  - Bystrov Vladimír: Osud generála. Komentář k některým dokumentům o životě a tragickém konci Sergeje Vojcechovského. Academia 2007, ISBN 978-80-200-1535-8 \\ [[http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003208179&local_base=SKC|záznam v Souborném katalogu ČR]] +
-  - Fučík Josef: Generál Podhajský. Paseka 2009, ISBN: 978-80-7185-962-8, EAN: 9788071859628, počet stran: 320 +
-\\ +
-Cizojazyčná literatura: +
-\\ +
-  - Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918. +
-    * Das Kriegsjahr 1915. teil 1, Vom Ausklang der Schlacht bei Limanowa-Łapanów bis zur Einahme vo Brest-Litowsk \\ [[http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002622391&local_base=SKC|záznam v Souborném katalogu ČR]] +
-  - Стратегический очерк войны 1914-1918 гг.   +
-    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 1: период от объявления войны до начала сентября 1914 года. [[http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001844632&local_base=SKC|záznam v Souborném katalogu ČR]] +
-    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 2: период с 1 (14) сентября по 15 (28) ноября 1914 года. +
-    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 3: период с 12 (25) ноября 1914 г. по 15 (28) марта 1915 г. [[http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=005009131&local_base=SKC|záznam v Souborném katalogu ČR]] +
-    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 4 +
-    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 5: период с октября 1915 г. по сентябрь 1916 г. +
-    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 6: период от прорыва юго-западного фронта в мае 1916 г. до конца года +
-    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 7: кампания 1917 г. +
-  - Korsun, Nikolaj Georgijevič: Balkánská fronta světové války 1914-1918. Voenizdat NKO SSSR 1939, [[http://militera.lib.ru/h/korsun_ng4/index.html|военная литература]] +
-  - Zajončkovskij A. M.: Podgotovka Rossii k imperialističeskoj vojně. Gos. vojennoje izdat. 1926, \\ [[http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=005006740&local_base=SKC|záznam v Souborném katalogu ČR]]+
prameny1.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)