User Tools

Site Tools


prameny2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prameny2 [2016/10/09 11:10]
signumbelli1914
prameny2 [2016/10/09 11:19]
signumbelli1914 [Deníky a vzpomínky na první světovou válku]
Line 11: Line 11:
   - Neumann Stanislav Kostka: Elbasan. Válečné vzpomínky. 1922, ISBN: 9788055135090   - Neumann Stanislav Kostka: Elbasan. Válečné vzpomínky. 1922, ISBN: 9788055135090
   - Perna, František: Dědův válečný deník. Hulín: Parobková O., 2013.   - Perna, František: Dědův válečný deník. Hulín: Parobková O., 2013.
 +  - Petr, František Stanislav: Pod rakouskou orlicí a českým lvem. Praha: Gasset, 2015.
   - Pluháček, Petr (resp. Tonar, František): Válečný deník; český voják bojující v rakousko-uherské armádě na východní frontě za 1. světové války v letech 1914-1915. Brno: Masarykova univerzita, 2008   - Pluháček, Petr (resp. Tonar, František): Válečný deník; český voják bojující v rakousko-uherské armádě na východní frontě za 1. světové války v letech 1914-1915. Brno: Masarykova univerzita, 2008
   - Soušek Vladimír: Z Olomouce na perské hranice, Moravský legionář v Brně, 1930   - Soušek Vladimír: Z Olomouce na perské hranice, Moravský legionář v Brně, 1930
 +  - Šmída, František: Vzpomínky z vojny 1914-1919. Olomouc: Poznání, 2014.
   - Tříska, Jan F. Zapomenutá fronta: vojákův deník a úvahy jejího syna. Vyd. 1. Praha: I. Železný, 2001, 174, [18] s. ISBN 80-240-1853-5.   - Tříska, Jan F. Zapomenutá fronta: vojákův deník a úvahy jejího syna. Vyd. 1. Praha: I. Železný, 2001, 174, [18] s. ISBN 80-240-1853-5.
   - Váchal, Josef: Malíř na frontě: Soča a Italie 1917 - 18. Paseka 1996. ISBN 80-7185-060-8, počet stran: 259   - Váchal, Josef: Malíř na frontě: Soča a Italie 1917 - 18. Paseka 1996. ISBN 80-7185-060-8, počet stran: 259
prameny2.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)