User Tools

Site Tools


prameny2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
prameny2 [2016/10/09 11:10] signumbelli1914prameny2 [2019/06/22 15:10] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 11: Line 11:
   - Neumann Stanislav Kostka: Elbasan. Válečné vzpomínky. 1922, ISBN: 9788055135090   - Neumann Stanislav Kostka: Elbasan. Válečné vzpomínky. 1922, ISBN: 9788055135090
   - Perna, František: Dědův válečný deník. Hulín: Parobková O., 2013.   - Perna, František: Dědův válečný deník. Hulín: Parobková O., 2013.
 +  - Petr, František Stanislav: Pod rakouskou orlicí a českým lvem. Praha: Gasset, 2015.
   - Pluháček, Petr (resp. Tonar, František): Válečný deník; český voják bojující v rakousko-uherské armádě na východní frontě za 1. světové války v letech 1914-1915. Brno: Masarykova univerzita, 2008   - Pluháček, Petr (resp. Tonar, František): Válečný deník; český voják bojující v rakousko-uherské armádě na východní frontě za 1. světové války v letech 1914-1915. Brno: Masarykova univerzita, 2008
   - Soušek Vladimír: Z Olomouce na perské hranice, Moravský legionář v Brně, 1930   - Soušek Vladimír: Z Olomouce na perské hranice, Moravský legionář v Brně, 1930
 +  - Šmída, František: Vzpomínky z vojny 1914-1919. Olomouc: Poznání, 2014.
   - Tříska, Jan F. Zapomenutá fronta: vojákův deník a úvahy jejího syna. Vyd. 1. Praha: I. Železný, 2001, 174, [18] s. ISBN 80-240-1853-5.   - Tříska, Jan F. Zapomenutá fronta: vojákův deník a úvahy jejího syna. Vyd. 1. Praha: I. Železný, 2001, 174, [18] s. ISBN 80-240-1853-5.
   - Váchal, Josef: Malíř na frontě: Soča a Italie 1917 - 18. Paseka 1996. ISBN 80-7185-060-8, počet stran: 259   - Váchal, Josef: Malíř na frontě: Soča a Italie 1917 - 18. Paseka 1996. ISBN 80-7185-060-8, počet stran: 259
prameny2.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1