User Tools

Site Tools


prekladani_nahradnich_teles_z_cech

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prekladani_nahradnich_teles_z_cech [2018/05/15 13:34]
signumbelli1914
prekladani_nahradnich_teles_z_cech [2019/06/22 15:10] (current)
Line 3: Line 3:
 Náhradní tělesa pěších pluků z Čech (nikoliv však z Moravy!((výjimkou jsou brněnské IR 8 a LIR 14))) byla na počátku roku 1915 postupně přeložena do národnostně cizího prostředí. Velmi často do Maďarska, případně do různých jinonárodních oblastí: Náhradní tělesa pěších pluků z Čech (nikoliv však z Moravy!((výjimkou jsou brněnské IR 8 a LIR 14))) byla na počátku roku 1915 postupně přeložena do národnostně cizího prostředí. Velmi často do Maďarska, případně do různých jinonárodních oblastí:
  
-^Jednotka^Datum přeložení^Místo nové posádky^+^Jednotka^Datum přeložení^Místo nové posádky^Pluk přišedší místo přeloženého^
 ^LIR 8|  20.10.1914|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Salzburg|Salzburg]]| ^LIR 8|  20.10.1914|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Salzburg|Salzburg]]|
 ^IR 28|  4.2.1915|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Szeged|Szeged]]| ^IR 28|  4.2.1915|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Szeged|Szeged]]|
 ^LIR 28|  (před 1.3.1915)|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Linec|Linec]]| ^LIR 28|  (před 1.3.1915)|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Linec|Linec]]|
 ^IR 18|  ?.3.1915|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_Lípa|Česká Lípa]]| ^IR 18|  ?.3.1915|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_Lípa|Česká Lípa]]|
-^IR 8|  ?.3.1915|  [[https://cs.wikipedia.org/wiki/Sibiu|Hermannstadt]]|+^IR 8|  ?.3.1915|  [[https://cs.wikipedia.org/wiki/Sibiu|Hermannstadt]]|LIR 2|
 ^IR 21|  (před 8.5.1915)|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Eger|Jager]]| ^IR 21|  (před 8.5.1915)|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Eger|Jager]]|
 ^LIR 7|  ?.5.1915|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumburk|Rumburk]]| ^LIR 7|  ?.5.1915|  [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumburk|Rumburk]]|
prekladani_nahradnich_teles_z_cech.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)