User Tools

Site Tools


projekt_karpaty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projekt_karpaty [2016/08/26 14:11]
signumbelli1914
projekt_karpaty [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Průvodce po Karpatské frontě Velké války ====== 
-FIXME toto je zatím rozvrtaná pracovní verze FIXME 
  
-formy průvodce: 
-  * mobilní aplikace 
-  * webové stránky 
-  * papíroví průvodci 
- 
-průvodce bude obsahovat informace pro: 
-  * pěší turisty 
-  * pro mototuristy 
- 
-Jednotlivé lokality budou asi společné, 
-pro turisty bude obsahovat trasy pro přechody + možnosti nástupu a konce (autobusy, vlaky) + možnosti přespání+voda ap. na trasách 
- 
-Pro mototuristy bude asi potřeba okruhy (i při použití vlaků, autobusů) z míst, kde je možné odstavit auto+ možnosti přespání u cest. 
- 
-__V první fázi bych se soustředil na oblast PL,SK.__ 
- 
-__Turistická část__ 
-Karpatský hraniční hřeben se dá mezi Bardějovem (Tvarožcem) a koncem PL/SK hranice(Kremenec) projít po červené turistické značce. Trasa má délku 156km. Což by mohlo bžt tak 4-5 dní. Tuto trasu lze použít jako osu ze které se dají dělat kratší nebo delší odbočky, popřípadě alternativní úseky po souběžných hřebenech. Další otázkou je trasa K Limanowé a ke Gorlicím. 
- 
-Pro přehlednost bych to asi členil po oblastech 
- 
-===== 1. Oblast Limanowé ===== 
- 
-  
-===== 2. Oblast Gorlice - Dukla ===== 
- 
-  * [[udoli_senkowe|Údolí Senkowé]] 
-  * Vojenské hřbitovy... 
-  * Malostow-Koniečná 
-  * Zborov (Stebník - Koniečná - Kaštielik) 
-  * Kaštielik - Stropkov 
- 
-==== Dlouhé trasy/​přechody ==== 
-  * Konieczná-Tvarožec-Zborovský hrad-Svidník 
-===== 3. Oblast Dukla - PL,UA,SK trojmezí/​Užocký průsmyk ===== 
-==== 3.1. Dukla-Lupkov ==== 
- 
-==== 3.2. Lupkov-Kremeněc ==== 
-{{ :​mapy:​lupkov-uzok.kml |}} 
-  * Polská strana 
-  * Slovenská strana 
-==== 3.3. Snina-Humené 1914 ==== 
-===== A. Podklady ===== 
- 
-  * referencované mapy z OULK 
-  * kml - průběhy fronty (nejdříve nahrubo z OULK, časem zpřesňovat...) 
- 
--------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------- 
-jakési starší úvahy: 
-====== Projekt Karpaty ====== 
- 
-Čas dozrál a postupně se nám z mlhoviny ideí začaly vynořovat obrysy projektu týkajícího se bojů v Karpatech 1914-15. Asi na nic nového nepřijdeme a tak bude projekt sestávat z těchto částí: 
-  - archivní výzkum 
-  - terénní výzkum - expedice karpaty 
-  - publikování/​propagace. 
- 
---- edit 2015 08 31 --- 
- 
-Tož - napadl mě plán **Karpateské stezk**y (po vzoru třeba [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Appalachian_Trail|Appalachian Trail]] nebo [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Continental_Divide_Trail|Continental Divide Trail]] nebo [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Pacific_Crest_Trail|Pacific Crest Trail]] :) atd... ). Mohla by vést po hřebeni karpat - dle rychlé kontroly na maps.google by byla stezka od Bratislavy po Železná vrata čítala cca 2200 km, no asi víc, ale to je jedno, což je vzdálenost,​ kterou dostatečně šílení jedinci můžou ujít za jednu sezonu. Dala by se rozdělit na části - mě napadají tři: 
-  - ČR, SK, POL 
-  - UA 
-  - ROM 
-Není to nijak politické ale zahrnuje to členění na boje: 
-  - v letech 1914/15 
-  - Pflanzer-Baltinova skupina, která byla vždycky trochu samostatná 
-  - a boje v letech 1916/1917 
-To jsou části, které se dají celé nebo necelé zvládnout za prázdniny. 
- 
-Celá trasa by se dala zvládat určitě i mototuristicky. 
- 
-První část by se určitě natáhla, kdyby se do ní přidaly trasy po bojišti z r 1919. 
- 
-Je zajímavé, že cesta vede po hřebeni Karpat, v uctivé vzdálenosti míjí Maďarsko, ale vlastně v celé délce vede cca po  hranicích Uher před r. 1918. Takže je otázka, kde ba měla trasa začínat - pokud jde o bojové operace tak by to mohlo být na hrobě uherského hrdiny Muhra u Limanové, ale stejně dobře by to mohlo být v Brucku nad Litavou/​Kirayhidě ... na počest sapéra Vodičky (to favorizuji já). 
- 
-Stejně tak druhý potenciální konec potenciální stezky má potenciál rozšířit se potenciálně o srbské bojiště ... teda doufám, že o bojiště z let 1914/15. 
- 
-[[http://​www.potmiru.si/​eng/​zemljevid|Poti miru]] 
projekt_karpaty.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)