User Tools

Site Tools


rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu [2014/03/30 13:21]
signumbelli1914
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Rakouské síly na počátku války se Srbskem po změně plánu ====== ====== Rakouské síly na počátku války se Srbskem po změně plánu ======
 +
 +(OULK - [[http://www.comroestudios.com/StanHanna/Vol1/FullSize/Leaflet007.jpg|příloha 7]])
  
 [[rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem|Původní rozestavení rakouských sil]] bylo rozhodnutím ze 4.8. upraveno především přidáním celého VIII. sboru (krom toho byla ponechána 6. armádě i 40. honvédská divize a z podřízenosti 2. armádě vyjmuta 7. divize). Sestava od jihu k severu tedy vypadala takto (jednotky, které byly určeny k permanentnímu nasazení na Balkáně, jsou zvýrazněny; ostatní měly od 18. srpna zahájit transport na ruské bojiště a mohly být velením na balkánské frontě používány pouze k místním operacím před tímto datem): [[rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem|Původní rozestavení rakouských sil]] bylo rozhodnutím ze 4.8. upraveno především přidáním celého VIII. sboru (krom toho byla ponechána 6. armádě i 40. honvédská divize a z podřízenosti 2. armádě vyjmuta 7. divize). Sestava od jihu k severu tedy vypadala takto (jednotky, které byly určeny k permanentnímu nasazení na Balkáně, jsou zvýrazněny; ostatní měly od 18. srpna zahájit transport na ruské bojiště a mohly být velením na balkánské frontě používány pouze k místním operacím před tímto datem):
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)