User Tools

Site Tools


reorganizace_1917

This is an old revision of the document!


Označení pluku Nový I. prapor Nový II. prapor Nový III. prapor Poznámka
Pěší pluk č. 1 II./1. prapor III./1. prapor IV./1. prapor IR1 - Opava
Pěší pluk č. 2 I./2. prapor II./2. prapor III./2. prapor IR2 - Brašov
Pěší pluk č. 3 I./3. prapor II./3. prapor III./3. prapor IR3 - Kroměříž
Pěší pluk č. 4 I./4. prapor II./4. prapor III./4. prapor IR4 - Dojčmajstři
Pěší pluk č. 5 I./5. prapor III./5. prapor IV./5. prapor IR5 - Satu Mare
Pěší pluk č. 6 II./6. prapor III./6. prapor IV./6. prapor IR6 - Novi Sad
Pěší pluk č. 7 I./7. prapor II./7. prapor III./7. prapor IR7 - Klagenfurt
Pěší pluk č. 8 I./8. prapor II./8. prapor III./8. prapor IR8 - Brno
Pěší pluk č. 9 I./9. prapor II./9. prapor III./9. prapor IR9 - Stryj
Pěší pluk č. 10 II./10. prapor III./10. prapor IV./10. prapor IR10 - Přemyšl
Pěší pluk č. 11 I./11. prapor II./11. prapor III./11. prapor IR11 - Písek
Pěší pluk č. 12 I./12. prapor II./12. prapor III./13. prapor IR12 - Komárno, IR13 - Krakov
Pěší pluk č. 13 I./13. prapor II./13. prapor IV./57. prapor IR13 - Krakov, IR57 - Tarnów

(celý seznam viz Osprey: Rakousko-uherská armáda; pozor ale, mají tam několik překlepů v číslech praporů!)

reorganizace_1917.1627716175.txt.gz · Last modified: 2021/07/31 09:22 by signumbelli1914