User Tools

Site Tools


reorganizace_ru_armady

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
reorganizace_ru_armady [2017/09/20 14:41]
signumbelli1914 [Vytvoření Sturmtruppen (1916-1917)]
reorganizace_ru_armady [2017/09/20 14:46]
signumbelli1914 [Úderné prapory (1918)]
Line 53: Line 53:
 ==== Rozšiřování letectva (1917-1918) ==== ==== Rozšiřování letectva (1917-1918) ====
 Rozšiřování letectva v druhé polovině války absolutně nestačilo tempu rozvoje této nové zbraně u ostatních válčících (Německa, Itálie, o západních dohodových mocnostech ani nemluvě...). Sedm továren na výrobu letadel a šest na výrobu motorů sice v roce 1917 dokázalo zvýšit počty vyrobených letadel na 1740 a motorů na 1230 a v roce 1918 dokonce na 2378 letadel a 1750 motorů, ale to nestačilo ani na naplnění početních stavů jednotek, které v roce 1917 nařídilo vytvořit nejvyšší velitelství,​ natož na držení kroku s nepřítelem. Letectvo se navíc potýkalo i s neustálým nedostatkem vycvičených pilotů. Rozšiřování letectva v druhé polovině války absolutně nestačilo tempu rozvoje této nové zbraně u ostatních válčících (Německa, Itálie, o západních dohodových mocnostech ani nemluvě...). Sedm továren na výrobu letadel a šest na výrobu motorů sice v roce 1917 dokázalo zvýšit počty vyrobených letadel na 1740 a motorů na 1230 a v roce 1918 dokonce na 2378 letadel a 1750 motorů, ale to nestačilo ani na naplnění početních stavů jednotek, které v roce 1917 nařídilo vytvořit nejvyšší velitelství,​ natož na držení kroku s nepřítelem. Letectvo se navíc potýkalo i s neustálým nedostatkem vycvičených pilotů.
-==== Úderné prapory ​(1918) ==== +==== Rozšíření úderných praporů ​(1918) ==== 
-Úderní ​prapory, které vznikaly ​už od roku 1916, byly nyní systemizovány tak, že každá pěší divize měla jeden (každá nezávislá pěší ​birgáda ​pak jeden půlprapor a každá jezdecká divize jeden půlpluk(sic!)). Původní úderné prapory které byly dosud nesystematicky stavěny na různých stupních armádní organizace se změnily na výcvikové jednotky, zatímco nové úderné formace byly sestaveny z nejlepších vojáků divize: každý pluk sestavil údernou setninu o třech četách a jedné četě ručních kulometů; k té byla připojena kulometná četa, četa pěchotních děl, technická četa, četa pro boj zblízka, četa plamenometů a telefonní oddělení. Takto sestaven ​prapor byl elitní jednotkou divize a měl provádět jak bojové operace, tak výcvikové úkoly. +Úderné ​prapory, které vznikaly od konce roku 1916, byly nyní systemizovány tak, že každá pěší divize měla jeden úderný prapor ​(s číslem odpovídajícím číslu divize), ​každá nezávislá pěší ​brigáda ​pak jeden úderný ​půlprapor a každá jezdecká divize jeden úderný ​půlpluk. Původní úderné praporykteré byly dosud nesystematicky stavěny na různých stupních armádní organizacese změnily na výcvikové jednotky, zatímco nové úderné formace byly sestaveny z nejlepších vojáků divize: každý pluk sestavil údernou setninu o třech četách a jedné četě ručních kulometů; k té byla připojena kulometná četa, četa pěchotních děl, technická četa, četa pro boj zblízka, četa plamenometů a telefonní oddělení. Takto sestavený ​prapor byl elitní jednotkou divize a měl provádět jak bojové operace, tak výcvikové úkoly.
 ==== Dokončení reorganizace dělostřelectva (jaro 1918) ==== ==== Dokončení reorganizace dělostřelectva (jaro 1918) ====
 Zkušenosti ukázaly, že rozdělení baterií na kanonové a houfnicové neodpovídá požadavkům na flexibilní dělostřeleckou podporu pěchoty, a na jaře 1918 byly proto kanonové a houfnicové pluky (FKR a FHR) zrušeny a jejich baterie sloučeny do pluků polního dělostřelectva (FAR), které se skládaly vždy ze 2 baterií kanonů, 3 baterií houfnic (každá po 6 hlavních). Každá divize dostala dva tyto pluky (jeden s číslem divize, jeden s číslem o 100 vyšším), přičemž jako 6. baterie byla vždy do jednoho z nich zařazena baterie protiletadlové a do druhého baterie zákopových moždířů. Zkušenosti ukázaly, že rozdělení baterií na kanonové a houfnicové neodpovídá požadavkům na flexibilní dělostřeleckou podporu pěchoty, a na jaře 1918 byly proto kanonové a houfnicové pluky (FKR a FHR) zrušeny a jejich baterie sloučeny do pluků polního dělostřelectva (FAR), které se skládaly vždy ze 2 baterií kanonů, 3 baterií houfnic (každá po 6 hlavních). Každá divize dostala dva tyto pluky (jeden s číslem divize, jeden s číslem o 100 vyšším), přičemž jako 6. baterie byla vždy do jednoho z nich zařazena baterie protiletadlové a do druhého baterie zákopových moždířů.
reorganizace_ru_armady.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)