User Tools

Site Tools


rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914 [2014/04/07 19:54]
signumbelli1914
rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914 [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Rozestavení rakousko-uherské armády proti Rusku v srpnu 1914 ====== 
  
-(OULK - [[http://www.comroestudios.com/StanHanna/Vol1/FullSize/Leaflet009.jpg|příloha 9]]) 
- 
-Rozestavení rakouské armády na počátku války s Ruskem bylo odleva doprava následující: 
- 
-  * Armádní skupina Kummer, tvořená především jednotkami domobrany, vyrazila už v předstihu z oblasti Krakowa do ruského Polska (včetně jednotek polských legionů, které měly získat na svou stranu Poláky z ruského záboru), kterým relativně snadno procházela (Rusové Polsko po započetí mobilizace prakticky vyklidili) s cílem dosáhnout Visly v oblasti Ivangorodu (dále nalevo od ní postupovala německá armádní skupina gen. Woyrsche) 
-  * 1. armáda, soustředěná při ruských hranicích podél Sanu východně od jeho soutoku s Vislou, čelem na sever až severovýchod, směr postupu zhruba na Lublin 
-  * 4. armáda, soustředěná na východ od ní, směr postupu zhruba na Chelm 
-  * 3. armáda, soustředěná dále na východ v okolí Lvova, který měla v případě útoku silnějších ruských sil před dokončením rakouské mobilizace vyklidit (k čemu nedošlo), připravující se rovněž postupovat napravo od 4. armády 
-  * Armádní skupina Kövess, kryjící pravé křídlo rakouské sestavy na linii zhruba mezi Lvovem a Černovicemi, s úkolem bránit případnému ruskému postupu do týlu rakouských armád, dokud ze srbského bojiště nedorazí 2. armáda, které bude podřízena 
rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)