User Tools

Site Tools


rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914 [2014/04/07 18:57]
signumbelli1914
rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 3: Line 3:
 (OULK - [[http://​www.comroestudios.com/​StanHanna/​Vol1/​FullSize/​Leaflet009.jpg|příloha 9]]) (OULK - [[http://​www.comroestudios.com/​StanHanna/​Vol1/​FullSize/​Leaflet009.jpg|příloha 9]])
  
 +Rozestavení rakouské armády na počátku války s Ruskem bylo odleva doprava následující:​
  
 +  * Armádní skupina Kummer, tvořená především jednotkami domobrany, vyrazila už v předstihu z oblasti Krakowa do ruského Polska (včetně jednotek polských legionů, které měly získat na svou stranu Poláky z ruského záboru), kterým relativně snadno procházela (Rusové Polsko po započetí mobilizace prakticky vyklidili) s cílem dosáhnout Visly v oblasti Ivangorodu (dále nalevo od ní postupovala německá armádní skupina gen. Woyrsche)
 +  * 1. armáda, soustředěná při ruských hranicích podél Sanu východně od jeho soutoku s Vislou, čelem na sever až severovýchod,​ směr postupu zhruba na Lublin
 +  * 4. armáda, soustředěná na východ od ní, směr postupu zhruba na Chelm
 +  * 3. armáda, soustředěná dále na východ v okolí Lvova, který měla v případě útoku silnějších ruských sil před dokončením rakouské mobilizace vyklidit (k čemu nedošlo), připravující se rovněž postupovat severovýchodním směrem napravo od 4. armády
 +  * Armádní skupina Kövess, kryjící pravé křídlo rakouské sestavy na linii zhruba mezi Lvovem a Černovicemi,​ s úkolem bránit případnému ruskému postupu do týlu rakouských armád, dokud ze srbského bojiště nedorazí 2. armáda, které bude podřízena
rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914.1396889838.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:41 (external edit)