User Tools

Site Tools


ru_armada_v_r_1914

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ru_armada_v_r_1914 [2019/06/22 15:10]
127.0.0.1 external edit
ru_armada_v_r_1914 [2019/09/22 18:32] (current)
signumbelli1914 [Pěší pluky]
Line 19: Line 19:
 Vedle pěších pluků existovaly i prapory polních myslivců. Vedle pěších pluků existovaly i prapory polních myslivců.
 ==== Pěší pluky ==== ==== Pěší pluky ====
-Jak již bylo řečeno, na začátku Velké války měla rakousko-uherská armáda 102 pěších pluků. Každý pěší pluk měl určen [[jednotky_mapy|doplňovací obvod]], z jehož území byl doplňován. Z území Čech bylo doplňováno [[http://1914.valka.cz/pages/seznam_jednotek-Cechy.php|16 pěších pluků]], z území Moravy a Slezska [[http://velka.valka.cz/jednotky-MoravaSlezsko.php|8 pluků]]. Z území Slovenska bylo (aspoň zčásti) doplňováno [[http://1914.valka.cz/pages/seznam_jednotek-Slovensko.php|8 řadových pěších pluků]], další [[http://1914.valka.cz/pages/seznam_jednotek-Slovensko.php|dva řadové pěší pluky]] byly doplňovány z území pozdější Podkarpatské Rusi. Kromě toho bylo 10-15 procent vojáků slovenské národnosti u 6. pěšího pluku z Noveho Sadu v Srbsku (v současnosti v Srbsku).((Vojenské dějiny Československa, II. díl, Naše vojsko, Praha 1986))+Jak již bylo řečeno, na začátku Velké války měla rakousko-uherská armáda 102 pěších pluků. Každý pěší pluk měl určen [[jednotky_mapy|doplňovací obvod]], z jehož území byl doplňován. Z území Čech bylo doplňováno [[http://signumbelli1914.cz/pages/seznam_jednotek-Cechy.php|16 pěších pluků]], z území Moravy a Slezska [[http://velkavalka.info/jednotky-MoravaSlezsko.php|8 pluků]]. Z území Slovenska bylo (aspoň zčásti) doplňováno [[http://signumbelli1914.cz/pages/seznam_jednotek-Slovensko.php|8 řadových pěších pluků]], další [[http://signumbelli1914.cz/pages/seznam_jednotek-Slovensko.php|dva řadové pěší pluky]] byly doplňovány z území pozdější Podkarpatské Rusi. Kromě toho bylo 10-15 procent vojáků slovenské národnosti u 6. pěšího pluku z Noveho Sadu v Srbsku (v současnosti v Srbsku).((Vojenské dějiny Československa, II. díl, Naše vojsko, Praha 1986))
 === Složení pěšího pluku (řadového, bosensko-hercegovinského, pluku tyrolských cís.myslivců) v r. 1914=== === Složení pěšího pluku (řadového, bosensko-hercegovinského, pluku tyrolských cís.myslivců) v r. 1914===
 //Zpracováno dle: Jiří Vorlíček: Historický vývoj organizace jednotlivých druhů zbraní rakousko-uherské armády 1648-1914.// //Zpracováno dle: Jiří Vorlíček: Historický vývoj organizace jednotlivých druhů zbraní rakousko-uherské armády 1648-1914.//
ru_armada_v_r_1914.txt · Last modified: 2019/09/22 18:32 by signumbelli1914